web analytics

Pas over twee jaar nieuw- normaal ?

Tusken himel en ierd’, doe en aanst, goed en kwea: de minsk in stofke.                       In fearnsjier ferrûn. Troch neakene twigen skynt in skiere sinne.          Ik slút de eagen. Ik dream fan dy, myn leafste, foarmje de dei ta nacht.                     De wolken brekke foar in nije reinbôge. Aanst skynt de sinne.                 Ik rin op it túnpaad, ien en al ear. Ik wachtsje by de poarte oft ik har fuotstap al hear.                     

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2020/04/pas-over-twee-jaar-weer-normaal/