web analytics

Energie-transitie voor Friesland en omstreken.

Energie-Transitie 2

Nederland produceert per jaar ongeveer 8.000.000.000 m³ = 750.000.000 kilo H₂, waarvan ongeveer 365.000 kilo “groen” wordt gemaakt door windstroom uit de markt te nemen en bv. kolencentrales harder te laten werken. Van alle waterstof (H2) in Nederland geproduceerd is 99,95 % grijs: grotendeels gemaakt met fossiele brandstoffen, gepaard gaande met forse CO2-emissies.
Daarom is gebruik van H2 om er auto’s op te laten rijden onzinnig. Want die “groene waterstof”-motoren moeten ook gefabriceerd worden. En H2-tappunten aangelegd, letterlijk naast die voor accu-stroom. En die waterstof moet ook daarheen worden vervoerd. Per tankauto met gebruik van fossiele olie en uitstoot van broeikasgas?
H2 naar woningen en kantoren brengen om er op te koken en de ruimten te verwarmen is evenzo contra-productief. Er zou bij voorbeeld een speciaal H2-leidingnet (grotere buisdiameter/bestand tegen hogere gasdruk) letterlijk naast het electro-net moeten worden aangelegd. Er is ongeveer drie keer zoveel H2-gas nodig als aardgas om een ruimte op eenzelfde hogere temperatuur te krijgen. Ook is de productieprijs van waterstof zo’n vier keer duurder dan die van aardgas. Dat wordt onbetaalbaar voor de bewoners.”
Voor bebouwing gaat het om twee kwesties: verwarming in de winter en koeling in de zomer. Goed nieuws: je kunt stellen dat het gebruik van (inlands) aardgas zal dalen naarmate de aardbol vanwege de emissies van broeikasgassen opwarmt.  
Maar…. Door de hogere temperaturen zal het vooral ‘zomers onder de kap van vooral oudere woningen heel erg heet kunnen worden. Dan moet (ook elektrisch) geventileerd en/of gekoeld worden: die hitte moet de buitenlucht in. Gevolg is in die perioden meer of tenminste evenveel stroomgebruik. En die zomerse warmte wordt niet benut. Integendeel: de atmosfeer warmt des te meer op.
Natuurlijk kan er op warme dagen ’s nachts geventileerd worden door de ramen open te zetten en koudere lucht binnen te laten. Maar voor de langere termijn is dat geen oplossing. In de winter is er immers juist wél behoefte aan warmte.
De immense uitdaging is om een bruikbare oplossing te vinden voor het probleem hoe hete zomerlucht op te slaan om daarmee ’s winters woningen en andere gebouwen te kunnen verwarmen.
 
Een dergelijk groot ondergronds buffervat, gevuld met water, met een diameter van minstens 30 meter en 30 meter diep is geschikt voor seizoensopslag. Warmte en koude worden via de wand door geleiding aan het vat toegevoegd of juist onttrokken. Maar aan dit plaatje is te zien dan deze oplossing ongeschikt is voor het eigen achtertuintje.

Wereldwijd worden allerlei toepassingen bedacht en ontwikkeld. Het wachten is nog steeds op geschikte oplossingen voor de doorsnee huishouding. Voorlopig is de beste, snelste, goedkoopste methode: energie-besparen door het isoleren van bouwwerken.
Daarbij komt er nóg een enorm zware opgave om de hoek: ervoor te zorgen dat het ophaalbare restje inlands aardgas niet beschikbaar is voor de industrie en voor export maar wel voor de Nederlandse de huishoudens.     Anna Liese

Deze column kun je delen door het meesturen van deze link > https://bit.ly/2GhYepR
Meer informatie over Energie-Wisseling vind je met deze link > bit.ly/2oRFBTU

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2019/07/energie-transitie-voor-friesland-en-omstreken/