web analytics

Alde sprekwurden 001

Byn it om de knibbel, dan slacht het dy net om it hert.
Byn it dy om de knibbel, dan slacht it dy net om it hert.

Vrij vertaald: hou het (verdriet) onder de knieën,
dan slaat het je niet om het hart.


Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2019/02/alde-sprekwurden-001/