web analytics

Wat bleef uit het verleden.

 

In een fors aantal Friese kerken hangen ROUWBORDEN aan de wanden. Deze memorieborden zijn gedenkborden  van ooit machtige, rijke, adellijke Friese families. Veel ervan zijn bij een “beeldenstorm” verwoest. En ook nu dreigen (vanwege leegstand en herbestemming van kerken) deze objecten van cultuur-historisch belang te verdwijnen. Nog resterende resterende memorie-borden (meer dan 100) zijn verspreid te vinden in kerken, musea, gemeentehuizen, bij stichtingen,  in en ook buiten Friesland. Een deel ervan valt onder monumentenzorg. Nog steeds is er geen sluitend overzicht van de vindplaatsen en er zijn nauwelijks afbeeldingen in hoge-resolutie-kwaliteit. Maar voor zo’n overzicht plus omschrijving plus een afbeelding in HR-kwaliteit kan wél worden gezorgd. 

Rouwbord van Sytzama, kerk te Friens, Fryslân. 

 

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2018/11/wat-bleef-uit-het-verleden/