web analytics

Een GRATIS cursus Frysk (MOOC)

Op 26 september 2016 startte een gratis cursus voor de Friese taal, de MOOC (Massive Open Online Course) met als brontaal het Engels en als doeltaal het Frysk. Deze cursus werd ontwikkeld aan de RijksUniversiteit Groningen. De Fryske Akademy kreeg zo’n MOOC (sinds iets als een start in april 2015 ) niet voor elkaar.

De leergang van de RUG is (nog steeds) gratis en overal ter wereld online te volgen. De INTRODUCTION TO FRISIAN heeft ten doel om binnen drie weken deelnemers met enige basiskennis “het Frysk te laten beheersen” . Januari 2018.  In april komt er een vervolg op deze RUG-MOOC.

Intussen is de Afuk al doende met de ontwikkeling van een Friesischer Sprachkurs Deutsch-Westfriesisch. Een cursus Engels>Frysk en  Frysk > Spaans in elkaar zetten kost wat meer voorbereidingstijd.

Op 14 april 2018 verscheen op internet eerst maar een “nieuwe” gratis online cursus Fries, een zogenaamde Massive Open Online Course (MOOC). De bedoeling is om voornamelijk mensen buiten Nederland online in aanraking te brengen met de Friese taal. Deze  cursus, in het kader van LF2018 ontwikkeld door de Afuk, een Research Team van Mercator  én de Fryske Akademy, wordt daarom  rap in rap ENGELS verstrekt  >

https://bit.ly/2EJy23M

Deze MOOC is bedoeld als aanvulling op de bovengenoemde, eerder door de RUG gemaakte MOOC English>Frysk. In de cursus worden enkele basisregels van het Fries uitgelegd, hier en daar nog als concept.  Ook is er ruimte voor een brokje Friese cultuur. Deze MOOC biedt leerstof voor maar vier weken en zal alleen de rest van  2018 online beschikbaar zijn. Iets als een presentatie geschiedde in het vezelplatentalenpaviljoen MeM in de Prinsentuin  te  Leeuwarden.

Iets meer info >  https://twitter.com/search?q=Dingtiid&src=typd

——————————————————————————————————————–

Intussen kun je ook hier, op www.fanvanfryslan.nl al aardig wat van de taal der Friezen opsteken middels my modest own Little Open Online Cours (LOOC).  Op een speelse manier via bij voorbeeld de >       Intro LOOC English>Frysk

of middels dertig dozijn sprekwurden & seisiswizen in het Frysk ( UITSPRAAK erbij ) en vertaald in het Nederlands. Zie >  + 30 dozyn sprekwurden.    Zestig daarvan zijn bovendien uitgevoerd als spreuktegel: zie >  + Fryske spreuktegels 1 tm 30.

Verder vind je op FAN een groot aantal grapjes in het Frysk met vertaling in het ABN. Zie >   + Grapjes, tweetalig  (zonder uitspraak-bestand).

En natuurlijk honderden KORTE gedichten in tekst, maar ook uitgevoerd als BEELDGEDICHT of klankbeeldgedicht in 1, 2 of zelfs 3 talen (Engels, Nederlands, Frysk ) waarbij die taal-varianten onderling kunnen worden vergeleken. Zie >   + Poëzie uit en over Friesland in drie talen.   En ook deze >    + (klank)beeldgedichten FRIESLAND

En (last but not least) diverse Friese liederen, vertaald in het ABN en/of Engels ( en uiteraard voorzien van de uitspraak). Zie >   + Mijn voorkeursliederen.

+ LOOC for more….

en vanzelfsprekend ook hier > de gratis, Open Online Cursus OANT MOARN met een dagelijkse oefening Frysk in een op wereldschaal unieke leermethode: vindbaar op het adres  bit.ly/39ZarPv . Of:   http://www.rug.nl/let/organization/actueel/nieuwsberichten-2016/2016-07-05-mooc-introduction-to-frisian

Wil je meer weten over de mooie provincie Friesland, dan kun je natuurlijk gaan grasduinen in deze site. Voor veel afbeeldingen ( zonder veel WOORDEN ) kun je terecht op de pagina’s van >   + Toerisme-FRIESLAND.

FRIESLAND DOET JE GOED

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2018/04/een-gratis-cursus-frysk-mooc/