web analytics

UITROEP-teken (column)

In het kader van de Culturele Hoofdstad van Europa heeft het de Provincie Fryslân behaagd om Aad van Altena en Marten Winters de opdracht te geven de Friese taal in de openbare ruimte als “implementatie taalwet” prominent zichtbaar te maken om zo gestalte te geven aan het taalproject Sichtberens (Zichtbaarheid).

Al doende hebben de heren de sociale media afgegraasd om iets cultureels van it Frysk bijeen te kunnen grabbelen.  En zowaar…..onlangs is een zijmuurtje bij de Afuk-boekwinkel speels en beeldend verluchtigd met fragmenten van enige ooit getwitterde hartenkreten.

En zó werd iets van de Friese meertaligheidscultuur-van-de-internetstraat als taalkunstwerk hoog verheven boven het platvloerse plaveisel. Jammer alleen dat 99% van de toevallige voorbijgangers wel kijken maar niet iets zien van het fraais, verder dan de reikwijdte van hun tentakels: vrijwel niemand kijkt naar boven.

08-05-2018. Om in het culturele jaar 2018 de Fryske taal prominent Sichtberens te brengen is op de daken rond het Frysk Museum al een begin van een zin verrezen. En wel de pakkende teksten in het STADS-FRIES:  JA JONGU NEE JUH   en  NEE JONGU JA JUH . 

Gelukkig maar dat in de nabijgelegen boeksjop Afuk heel wat meer Fryske wurden op een zinnige manier in boekvorm aangeprezen worden en voorhanden zijn. En… mogelijk mede ten gerieve van den Jonggeleerde Heer Van Altena …. zijn daar ook nog de plaatjes-boeken. 

In de Fryske Akademy zijn de taalgeleerden inmiddels wakker geworden. Ze bevonden dat er in het Friese Handwoordenboek uit 2008 zo’n 70.000 Fryske woorden staan. Vanaf 25 mei worden in het kadertje Hearberens (hoorbaarheid) door vrijwilligers  al die eigenheimse on-zinnige woorden in de binnentuin van de F.A. ten gehore gebracht. Zo’n 1280 diep-Friezen zijn voor die “hearing”  welkom in het academisch binnenperk om in een kwartierke tijds ongeveer 50 letters en woordjes met hun Frysktalige betekenis ten gehore te brengen.  Twintig  voorleeskundigen hebben zich alreeds aangemeld.

Deze actie komt mij over als onproductief voor de evenzo broodnodige concentratie van de wetenschappers en deze move voegt niets toe aan de interesse voor en het meerdere gebruik van de taal der Friezen.  Bovendien is de klank van elk uitgesproken woordje onmiddellijk ins Blaue hinein erflogen.

Omdat jij nu (en denkelijk nooit) die binnenplaats zult bezoeken, is er een betere oplossing om de Taal van de Friezen ook nog in  (ge)zinsverband  altijd en overal via het Wrâld Wiid Reach  te beluisteren. Activeer daarvoor de volgende superlink >     + 30 dozyn sprekwurden

Om even in stijl te blijven volgen hier de startklanken voor de ver-tel-lers. Klanken welke via deze site tenminste overal ter wereld, elke seconde zijn te beoefenen.

   1=ien

2=twa
3=treie
4=fjouwer
5=fiif
6-seis
7=sân
8=acht
9-njoggen

10=tsien

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2018/03/uitroepteken-column/