web analytics

Schaatsen in Friesland (tegelwijsheden)

FOAR DE WYN IS ELTSENIEN IN HURDRIDER

 

 

AS IT BEGJINT TE FRIEZEN ÛNTTEIE DE FRIEZEN

Hoe lager de temperatuur, hoe hoger de elfstedenkoorts.

 

Better it iis te barsten as de wille bedoarn.

 

Wa ’t him op glêd iis weaget. moat net eamelje as hy

op syn tût falt.

 

Riden is toarstich wurk, sei ’t âldwiif, en se stie mei ien foet op it iis.

Alde wiven op it iis jout teiwaar.

 

Op âld iis friest it fûl.

 

BEDANKT VOOR JE BEZOEK EN….

OANT SJEN OP www.fanvanfryslan.nl

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2018/03/schaatsen-in-friesland-tegelwijsheden/