web analytics

Reuring onder Fryske dichters.

Dit jaar 2017 betreft de toekenning van de Friese Gysbert Japicxprijs de poëzie. Er zijn vijf gevestigde poëten genomineerd:

Wilco Berga met de bundel Alinne en yn koar.

Eppie Dam.  Winner fan de Gysbert Japicxpriis foar de bondel “Fallend ljocht”: een bundel uit 2014 met vertalingen van 19 gedichten in het Frysk van Czeslaw Milosz

Elske Kampen met Man en Mem.

Albertina Soepboer met Herbarium

Abe de Vries met Brek dyn Klank

Alle vijf protesteerden de genomineerden dat de winnaar pas bekend zou worden op de dag van uitreiking: 14 oktober 2017. De provincie haalde bakzeil en de winnaar werd op 27september bekend gemaakt.

——————————————————————————————————————————————————–

Inmiddels is er een nieuw dichterscollectief gegroeid van niet-professionele Friese dichters: het Dichterscollectief Dichters fan Fryslân. De opzet is om te komen tot verjonging, vernieuwing, verbreding en meer experimentele en op de actualiteit gestoelde Friestalige gedichten. Cultuurgedeputeerde mevrouw Poepjes omarmt het initiatief met provinciale steun in de vorm van aandacht, hulp en subsidies.

Het collectief is losgebrand op FaceBook met deze bijdrage > https://www.facebook.com/dichtersfanfryslan/?hc_ref=ARSXPNuqQfxlOJ_D2E_aQsMwQoWtSAJH_MEHmOs7U3oPy-rhd3NGxDo4UaSHnp–0nc&fref=nf


De provincie Fryslân opteerde voor het soloprovinciedichterschap. Er was een vóór-selectie gemaakt van 3 genomineerden. Het publiek kon op de site http://dichterfanfryslan.nl/ een voorkeursstem uitbrengen middels één keus uit drie  anoniem gepubliceerde gedichten. De aanvankelijke kiescommissie bestond uit Hein Jaap Hilarides, Arjan Hut en Sigrid Kingma, waarvan de laatste één van de kanshebbers is.  De mededinging van Arjan Hut haalde de finale niet.

De vereiste was, dat de uitverkoren poëet ook gedichten gaat schrijven over een belangrijke actualiteit. Typerend is, dat de gepubliceerde gedichten van alle drie genomineerden niet voldoen aan die voorwaarde.

Hawar: Eeltsje Hettinga, lokwinske mei dyn ferkiezing ta Dichter fan Fryslân.  In zijn toespraak t.g.v. de prijs-uitreiking in Balk stelde Eeltsje dat hij bottom-up de Fryske Poëzije ” nei in heger nivo” ( Frysk foar: a higher level) wil brengen door zijn teksten op een lopende band te schrijven. 16 januari 2018: Hij slaagde in dat laatste nog vóór de Nationale gedichtendag. Bij Tresoar te aanschouwen, alleen tijdens openingstijden.

Jonge dichters-in spé worden in Friesland niet vergeten.  In december 2017 werd het Friese poëzie-festival FERSTIVAL gehouden. Al voor de 75e keer. Organisator CEDIN bracht dit jubileumjaar een speciale editie voor deelnemers die liever niet op het podium wilden staan: de actie FERSIER IN FERS. 

 

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2017/09/reuring-onder-fryske-dichters/