web analytics

het WILHELLEMUS

Ex-dichteres des Vaderlands, Anne Vegter, wilde ooit een nieuwe versie van het Nederlandse volkslied gaan schrijven. 

ANP: Volgens Vegter is het huidige volkslied, het Wilhelmus, verouderd. “Wij zijn al lang niet meer overheerst door Spanje. We zijn een ander volk geworden en onze maatschappij is erg veranderd”.


Medio 2017: 

Scholen moeten leerlingen les gaan geven in de tekst, betekenis en melodie van het Wilhelmus. Ook moeten Nederlanders op hun 18de verjaardag van hun burgemeester een boekje krijgen over de geschiedenis van Nederland met een uitleg van onze ‘democratische rechtsstaat’. Dat willen de formerende partijen VVD, CDA, D66 en de gereformerende ChristenUnie, aldus blijkt uit een concept-tekst voor het regeerakkoord.

WILHELMUS, VOLKS-LIED ?

Op 10 mei 1932 werd het Wilhelmus bevorderd tot Nationaal Volkslied. De tekst ervan is een 15-delig gedicht, waarschijnlijk al in geschreven rond 1575 door ene Marnix van Sint Aldegonde. De melodie ervan is dat van een nóg stokouder Frans soldatenliedje uit 1568. 

Het is merkwaardig hoe zuinig de Hollanders zijn met dit gedicht. Intussen is het taalgebruik en zijn de omstandigheden in deze contreien nogal wat veranderd en snappen weinig mensen meer iets van de tekst. Zeker de instromers van de laatste eeuwen, maar ook Friezen hebben er nauwelijks binding mee. Zo weinig dat bij het ( moeten) meezingen van deze verzen bij velen de monden nog wel open gaan, maar meteen weer dichtklappen ( al na de eerste zin van het eerste couplet), ook omdat er dan beseft wordt, wat de tekst inhoudt.
Kijk maar eens naar de eerste drie van de vijftien coupletten en probeer dát maar eens uit te leggen.

 

WILLEM VAN NASSOV ( Een Nieu Christelick Liedt )

Wilhelmus van Nassouwe
Ben ick van Duytschen bloet,
Den Vaderlandt getrouwe
Blijf ick tot in de doot:
Een Price van Oraengien
Ben ick vrij onverveert,
Den Coninck van Hispaengien
Heb ick altijt gheert.
In Godes vrees te leven
Heb ick altijt betracht,
Daerom ben ick verdreven
Om landt om Luyd ghebracht:
Maer Godt sal my regeren
Als een goet Instrument,
Dat ick zal wederkeeren
In mijnen Regiment.
Lyf en goet al te samen
Heb ick u niet verschoont,
Mijn broeders hooch van Namen
Hebben u oock vertoont:
Graef Adolff is ghebleven
In Vriesland in den slaech,
Syn siel int ewich Leven
Verwacht den Jongsten dach.

De overige coupletten van deze oudste versie zal ik u besparen. Ik ben zo vrij om me te onthouden van een volledige tekst-analyse. Ik knip maar wat uit deze eerste drie coupletten, waarbij de spellingcontrole meteen op tilt slaat: 

Waarom zou ik een mij onbekende, reeds langs geleden overleden figuur gaan ophemelen? Heb ik Duits bloed in mijn aderen soms? En een onbekende, Spaans-sprekende Coninck van Spanje vereren? Wat is dát voor onzin. Zó koningsgezind ben ick nou ook weer niet. Is dit niet heulen met een vroegere vijand, waar ooit tachtig jaar tegen geknokt is? Ook zijn alle Nederlanders niet uitzonderlijk kerkelijk meer en wordt er misschien meer naar Allah gebeden dan naar God. Zekers laat ik me niet gebruiken als instrument in een regiment. Of zal ik ene Willem gaan verschonen.

Al in 1933 schreef ene Knappert:  “Hoe jammer, het moet mij van het hart, dat ons volk van dit onvolprezen en aangrijpend lied slechts twee coupletten kent”. Bij sportieve bijeenkomsten bakken vandaag-de-dag publiek en de sporthelden er al helemaal niets van.
Bovendien is er nogal wat aan de tekst verrommeld. De eerste zin bijvoorbeeld was ooit “O Godt, hoe wonderlijcke staet ghi ons allen by”.

-Van de 15 coupletten kan denkelijk hooguit een miljoenste deel van de laaglandse inwoners hooguit één couplet meezingen. Vegter wil overleggen met deskundigen over de eisen waaraan een modern volkslied zou moeten voldoen. Ze vindt het voor de hand liggen dat er dan ook een nieuwe melodie wordt gecomponeerd.

————————————————————————–———————-

Anna was ook degene die vier jaar geleden blijmoedig wilde dat elke Nederlander enkele gedichten kon reciteren. Aangezien “de Nederlander” (het Nederlandse VOLK) volgens de geïmporteerde Koningin niet bestaat, lijkt me de uitkomst van een hedendaags volkslied een onbegonnen zaak. De conservatieve en uitheemse tegenkrachten zijn groot. Anna heeft sowieso alle hulp nodig van tig volkslied-deskundigen en componisten.

Maar vanuit deze internet-hoek kan ik haar tóch best wat ondersteunen. Om maar eens een knoop door te hakken: het lijkt me de hoogste tijd dat het onbegrepen en  ellendiglange WILHELMUS eens wordt vervangen ofwel terzijde gestaan door een ietwat toepasselijker en vrolijker “volkslied” van en voor onze hedendaagse laaglandse multiculturele samenleving. Misschien zien ook de nieuwe mede-burgers meer in een gloednieuw lied als: “WIJ NEDERLANDERS”. Want eigenlijk bestaat een vader- (of moederlands ) lied al voor Autochtonen en Allochtonen. En wel het MEDELANDERLIED (MEILANNERLIET) in een mix van de twee officiële Nederlandse talen, het ABN en het Frysk. Een lied, wat door jong én oud, mannen en vrouwen, door autochtoon en allochtoon, door Hollanders, Friezen, Turken, Marokkanen, Surinamers en alle anderen wél uit volle borst meegebruld of meegekweeld kan worden.

Een  MEDELANDERLIED dus als samenbindend element:     

Lees en luister dus maar naar >  + FAN-SPECIAL: het MEDELANDERLIED, IT MEILANNERLIET.

HV

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2017/08/het-wilhellemus/