web analytics

Frysk-lân…….Haiku-lân

 

VOORJAAR

’t Zwiert, zwalkt in de lucht,
‘t kniert en kneppert in het riet,
’t water zwoelt en zwekt.

                                                                                                                        Haiku Henk Veenstra

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2017/08/frysk-lan-haiku-lan/