web analytics

Verbeelde poëzie uit en over Fryslân.

Suggestje út LF2018-ûnderdiel Lân fan Talen: Exposysje Visual Poetry.

De kombinaasje fan tekst en byld krijt noch te min omtinken yn de Fryske kultuerskiednis! Dêr wurdt gau in ein oan makke mei in grutte útstalling oer Fryske eksperimintele en fisuele poëzy yn in Europeesk perspektyf. Der is ek omtinken foar moderne Fryske skriuwers en keunstners dy’t yn harren wurk tekst en byld kombinearje.

Sadwaande > + (KLANK)beeldgedichten Henk Veenstra


Lân fan taal is een groot programma waarin die meertaligheid centraal staat. Een onderdeel van het LF2018-onderdeel Lân fan Talen is een volledig door LF2018 betaalde expositie In so many words van Tim Etchells. Niets uit de schatkamer fan de Fryske Kultuer dus, maar eerder een promotie van Neon-verlichting.

Het woordgebruik van Tim is nogal simpel. Etchells reduceert gemakshalve de gewenste meertaligheid van het talenrijk Friesland tot een collectie simpele woorden. En zodoende is een kinderwand gauw gevuld. En ook nog Engelstalig i.p.v. meertalig en poëtisch.  KIJKERESAN >  http://bit.ly/2nVfGYU   Dát kan ook anders yn it TAALRYK FRYSLÂN…Sjoch mar hjir > + mailhits of de  website www.gedeeldegedichten.nl of deze bijdrage: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2017/04/abe-vaak-drijven-mijn-gedachten-met-wat-wolken-mee/

de-mond-gesnoerd

 *) Historisch en letterkundig centrum Tresoar smeedde al in 2008 plannen voor een permanente publiekspresentatie over alle facetten van taal, met bijzondere aandacht voor het Frysk. Het ‘taalmuseum’ moest ‘een modern ervaringscentrum worden met beeld- en geluidsmogelijkheden, een taallaboratorium en andere aansprekende moderne technieken’.

  • Medio 2017. Voor “OBE” staat nog geen ene steen op een andere. Het museum Land van de taal moet nog worden gebouwd vóór 2018, als Leeuwarden culturele hoofdstad van Europa zal zijn. Het bouwsel zal een jaar lang dienstdoen als ruimte voor tentoonstellingen en activiteiten op het gebied van taal. (Opening expositie is gepland op 26 januari t.g.v de opening van het bezoekerscentrum OBE van Lân fan taal. OBE *). 

  • “De start van de bouwactiviteiten is meteen ná bevrijdingsdag 2017”. Leeuwarden 29 juni: Bouwbedrijf Lont is gestart met het grondwerk.

  • September 2017. De bouwkosten rijzen twee ton uit de pan boven de begroting.

Het nieuwe museum komt later in handen van Tresoar om te gebruiken als archief en tentoonstellingsruimte. Dan komt in het bestaande gebouw van Tresoar aan de Boterhoek meer ruimte voor colleges van Campus Friesland, vestiging van de Rijksuniversiteit Groningen.

Het ontwerp van het bouwsel door MVRDV lijkt overigens bijzonder veel op het tennis-clubhuis van IJburg-Amsterdam. De expositieruimte heeft de naam OBE gekregen, naar de Fryske dichter Obe Postma. Als ode aan Obe dit vers i.v.m. LF2018: 

 

O, dy stêdden as hja rize

Ut ‘e lege ierde wei !

dat is ’t sterke, machtig libben;

En hwa d’ ieuwen oer biklibben

Hienen hjir hjar ljochte dei.

Belangrijker dan het OBE-bouwsel is m.i. de latere INHOUD ervan. Een neon-reklame-achtige verzameling van enkele woordjes is toch heel wat anders dan “útstallingen fan Fryske eksperimintele en fisuele poëzy yn in Europeesk perspektyf, mei omtinken foar moderne Fryske skriuwers en keunstners dy’t yn harren wurk tekst en byld kombinearje”. 

De expo van de – als dramaturg opgeleide- Tim Etchells gaat om 80 woordjes in het Engels, Duits, Nederlands en Frysk, van buisjes gebogen.

Als tweede installatie: een tiental speakers waarbij anderstalige woorden in alfabetische volgorde beluisterd kunnen worden.

Als derde een sokkel met een ouderwetse telefoon daarop waarmee door  Tim himself ingesproken teksten te beluisteren zijn.

Vorige week is de productie van neonletters gestart voor de expositie In So Many Words van Tim Etchells. In 2018 te bewonderen in OBE! #lanfantaal #lf2018 #neon @tim_etchells @lf_2018 #expositie #taalkunst

Begin september 2017 is Tim al begonnen om wat glazen buisjes te buigen voor zijn gebouw-vullende expositie  IN SO FEW WORDS voor het gebouw Obe. 

November 2017. De ‘mienskip” werd gevraagd om vrijwilligers, zowel voor het Obe-gebouw als voor de instellingen Tresoar en Afuk. Want daarvoor is nog geen wachtrij te vinden. De oproep werd in januari 2018 herhaald. In Leeuwarden zijn voor de hoge nood van de verwachte miljoenen bezoeken beschikbaar het (vieze) toilet in het stationsgebouw en ( als de winkel open is) in de HEMA. Gelukkig bevat OBE voor LF2018 ook een aantal toiletten. Staat tenminste een lange wachtrij voor it TAALRYK FRYSLÂN.

Vlak voor de in-officiële opening van OBE (DE WERELD VAN TALEN) is Tim er in geslaagd zijn woordjes als NEON-reclames aan een wand van OBE te bevestigen. Denkelijk NIET als eerbetoon aan de Friese dichter Obe Postma.

 

YN DIZZE WRÂLD FAN TALEN IS IT IEN-WURD

SAMAR EK THE

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2017/03/30816/