web analytics

Friese VOORNAAM-GENERATOR meisjes

 wolf =Wolf + win= vriend     heersen=Wold+war = waar ,weren,verdedigen =Wer(in)+ wif =vrouw    gewijd, heilig= Wih +thrudh=kracht     geliefd =Traut + kracht, trud =sterkte    knecht van God =Skalk+ rik= rijk, machtig  rik / raaf=Raven-Ram-Raaf + raad =raad,advies     grond, erfbezit=OL-UL / dapper, heersen=NAND / voogd= MUND / nakomeling, zoon= LEF / land = / moeras =MOAR / geest, gemoed= MO(E)D / vermaard, beroemd =MAR, MER / man=MAN / erfgenaam =LIUF / slang= LIND / dokter,tovenaar= LAKI / groot, machtig= IRMIN / heersen =HOLD / sterk, dapper=HARD-HART / leger =HAR / helm, bescherming=HELM / speer=GER / strijd=GUND-GOND / greep=GREP / omsloten ruimte=GARD-GERD-GREP / vrede=FRID-FRIDU-FRED / speerpunt v/h leger=BROTHAR / bescherming=BRICH / tovenares=DRUDE / blinkend,schitterend=BRECHT / vlammend zwaard=BRAND-BRANT….vrede=FRED-FRID- FRIDU….dapper,moedig=BOLD / glanzend,schitterend=BE(H)RT / beer-BERN-BARN / dapper,moedig=BALD(E) / strijd=BADU

goede afstamming=AD / edel =ADEL- ADAL / zwaard= AGI(L) / volwassen =ALD / elf, natuurgeest=ALBE- ALF / inspanning in de strijd =AMEL / strijdlustig =AND / god-,goed =ANS-ASEN / arend =ARN(E) / speer essenhout =ESK-ASK / strijd =BADU-BAU / driest,moedig =BALD(E)-BOLD / rechtsgebied =BAN / eer =BERN-BARN / boog = / schitterend =BE(H)RT-BRECHT / beer =BERN / bliksemstraal= BLIKA / bloem, mooi= / held =BOAI / gebod=BOD(E) / dapper, moedig =BOLD / bruin =BRUN / borstpantser =BRUNJO / buurman, landman =BUR / burcht, bescherming =BURG / daad,werk =DAAD….dag =DAG / geest, gedachte=DANK / held =DEGIN / volk DIET-TIE-TEA / kostbaar,voortreffelijk =DIURE / goede afstamming =ED / =EE / eer, roem =EER / alleen =EIN / vrije man, edelman =ERL / edel =ETHEL / zwijn =EVER / vale kleur =FALA / volk =FOLK / eerste =FORMA / dapper….vooraanstaand =FRAMA / vrede=FRID- FRIDU- FRED / Fries =FRIES / Vrede, omheinen =FRITHU….verstandig, wijs =FROD(E)-FROED / voorname vrouw =FROUWA-FROU / wagend =FUNS / genoot =GADE-GAAD / lanspunt =GADU / levenslustig =GAL / toverstaf =GAND / tak =GARD(E) / behorend tot de Goten =GAUT / vrijgevig =GEB….geven, gastvrij zijn =GEB(H)AN / waarde =GELD / van voorname ouders =GISAL / kleine speer =GESEL- GISIL / goed=GO(E) / , hongerig =GRAD(IG) / grijs =GRAU(W) / boos,woede =GRYM(E)-GRIM / havik =HABUK / strijd =HILD-HADU-HADE / heg, omheinde ruimte =HAGA / heil,gezondheid =HEIL-HAIL / held, krijgsman) =HALD / hand =HAND / erf, woonplaats =HEIM / strijd =HELD / sterk, dapper =HARD / leger=HERI-HERE-HER / hoog verheven=HOIO / helm, bescherming =HELM / raaf =HRFN-HREMN-HRAVA- HRABAN / roem =HRED-HROD-HROM / geheugen, heugenis =HUG / trouw, toegenegen= HOLD-HULD / berenjong, bruin =HUN / werkzaam, vlijtig =IED-ID / groot, machtig =IRMIN….ijzeren wapen =ISER(N)….boog taxushout =IV-IWA….geslacht, stam =KUN(I)….genadig =LEWI-LEWA….lief =LEAF-LIAF….volk, lieden =LIUD….beroemd =LUD-LOD….vlam =LÔGE-LOGA….verzamelplaats =MADAL ….kan, van ww. kunnen =MEI-MAGAN….grensland, mark =MARK….gerechtsplaats =MATHLA….kracht, macht =MEGIN….geest, gemoed =MO(E)D….donker, moeras =MOAR….gedachte =MOM….voogd =MUND….beresterk of – moedig =NAND- NARD….nijd,woede=NID….erfbezit=OD(EL)….volwassen=OLD….wolf=(W)OLF….wapenpunt =ORT….raad, advies =RED-RA(A)D….raad, besluit =REG(IN)-RAGIN….schildrand =RAND….rijden =RIDAN….rijk, machtig =RIK….roem =ROD-ROM….strijd, rechtszaak =SAKE….woonplaats,….donker =SAL….de, het ware =SAND….Saks SAS….zege, overwinning =SIG(I)….overwinningsvreugde =SIGITET….reis, weg =SI(N)D….smid =SMIODO-SMEDE….stok, steun =STAF….stenen wapen =STEN….zwaan =SWAN….in sterke mate =SWIID-SWITH-SWIND / volk =THIAD / krijgsvolk =VOLK / slagveld =WAL / heersen =WALT-WALD / nieuwelingen =WAL(H) / ,behoeden =WAR(IN) / wachter,beschermer =WAR(D) / wil =WEL / waardig =WERT(H) / strijd =WID-WIG(H) / wijd, ver =WIDHA / woud, bos =WITU-WIDU / strijd =WIG / wil, wens WIL(JA) / wijs =WIS / goed =WISU /

Je kunt een tweedelige naam van oud-Germaanse afstamming samen-stellen door een voorste naamstam te kiezen uit de onderste, van rechts naar links lopende rij. En die naamstam dan te koppelen aan een achterste voornaamstam uit de bovenste, van links naar rechts lopende rij.
MEER INFO VIND JE HIER > http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/friese-voornamen-2/acht-collecties-voornamen/

© Concept, ontwikkeling en fixering: Hendrik Veenstra-Drachten.

/ wolf =WOLF / vriend=WIN / heersen=WOLD / waar= WAR / weren,verdedigen =WER(IN) / vrouw= WIF / gewijd, heilig= WIH / kracht =THRUDH / geliefd =TRAUT / kracht, sterkte =TRUD / knecht van God =SKALK / rijk, machtig= RIK / raaf=RAVEN-RAM-RAAF / raad,advies =RA(A)D / grond, erfbezit=OL-UL / dapper, heersen=NAND / voogd= MUND / nakomeling, zoon= LEF / land = / moeras =MOAR / geest, gemoed= MO(E)D / vermaard, beroemd =MAR, MER / man=MAN / erfgenaam =LIUF / slang= LIND / dokter,tovenaar= LAKI / groot, machtig= IRMIN / heersen =HOLD / sterk, dapper=HARD-HART / leger =HAR / helm, bescherming=HELM / speer=GER / strijd=GUND-GOND / greep=GREP / omsloten ruimte=GARD-GERD-GREP / vrede=FRID-FRIDU-FRED / speerpunt v/h leger=BROTHAR / bescherming=BRICH / tovenares=DRUDE / blinkend,schitterend=BRECHT / vlammend zwaard=BRAND-BRANT….vrede=FRED-FRID- FRIDU….dapper,moedig=BOLD / glanzend,schitterend=BE(H)RT / beer-BERN-BARN / dapper,moedig=BALD(E) / strijd=BADU

goede afstamming=AD / edel =ADEL- ADAL / zwaard= AGI(L) / volwassen =ALD / elf, natuurgeest=ALBE- ALF / inspanning in de strijd =AMEL / strijdlustig =AND / god-,goed =ANS-ASEN / arend =ARN(E) / speer essenhout =ESK-ASK / strijd =BADU-BAU / driest,moedig =BALD(E)-BOLD / rechtsgebied =BAN / eer =BERN-BARN / boog = / schitterend =BE(H)RT-BRECHT / beer =BERN / bliksemstraal= BLIKA / bloem, mooi= / held =BOAI / gebod=BOD(E) / dapper, moedig =BOLD / bruin =BRUN / borstpantser =BRUNJO / buurman, landman =BUR / burcht, bescherming =BURG / daad,werk =DAAD….dag =DAG / geest, gedachte=DANK / held =DEGIN / volk DIET-TIE-TEA / kostbaar,voortreffelijk =DIURE / goede afstamming =ED / =EE / eer, roem =EER / alleen =EIN / vrije man, edelman =ERL / edel =ETHEL / zwijn =EVER / vale kleur =FALA / volk =FOLK / eerste =FORMA / dapper….vooraanstaand =FRAMA / vrede=FRID- FRIDU- FRED / Fries =FRIES / Vrede, omheinen =FRITHU….verstandig, wijs =FROD(E)-FROED / voorname vrouw =FROUWA-FROU / wagend =FUNS / genoot =GADE-GAAD / lanspunt =GADU / levenslustig =GAL / toverstaf =GAND / tak =GARD(E) / behorend tot de Goten =GAUT / vrijgevig =GEB….geven, gastvrij zijn =GEB(H)AN / waarde =GELD / van voorname ouders =GISAL / kleine speer =GESEL- GISIL / goed=GO(E) / , hongerig =GRAD(IG) / grijs =GRAU(W) / boos,woede =GRYM(E)-GRIM / havik =HABUK / strijd =HILD-HADU-HADE / heg, omheinde ruimte =HAGA / heil,gezondheid =HEIL-HAIL / held, krijgsman) =HALD / hand =HAND / erf, woonplaats =HEIM / strijd =HELD / sterk, dapper =HARD / leger=HERI-HERE-HER / hoog verheven=HOIO / helm, bescherming =HELM / raaf =HRFN-HREMN-HRAVA- HRABAN / roem =HRED-HROD-HROM / geheugen, heugenis =HUG / trouw, toegenegen= HOLD-HULD / berenjong, bruin =HUN / werkzaam, vlijtig =IED-ID / groot, machtig =IRMIN….ijzeren wapen =ISER(N)….boog taxushout =IV-IWA….geslacht, stam =KUN(I)….genadig =LEWI-LEWA….lief =LEAF-LIAF….volk, lieden =LIUD….beroemd =LUD-LOD….vlam =LÔGE-LOGA….verzamelplaats =MADAL ….kan, van ww. kunnen =MEI-MAGAN….grensland, mark =MARK….gerechtsplaats =MATHLA….kracht, macht =MEGIN….geest, gemoed =MO(E)D….donker, moeras =MOAR….gedachte =MOM….voogd =MUND….beresterk of – moedig =NAND- NARD….nijd,woede=NID….erfbezit=OD(EL)….volwassen=OLD….wolf=(W)OLF….wapenpunt =ORT….raad, advies =RED-RA(A)D….raad, besluit =REG(IN)-RAGIN….schildrand =RAND….rijden =RIDAN….rijk, machtig =RIK….roem =ROD-ROM….strijd, rechtszaak =SAKE….woonplaats,….donker =SAL….de, het ware =SAND….Saks SAS….zege, overwinning =SIG(I)….overwinningsvreugde =SIGITET….reis, weg =SI(N)D….smid =SMIODO-SMEDE….stok, steun =STAF….stenen wapen =STEN….zwaan =SWAN….in sterke mate =SWIID-SWITH-SWIND / volk =THIAD / krijgsvolk =VOLK / slagveld =WAL / heersen =WALT-WALD / nieuwelingen =WAL(H) / ,behoeden =WAR(IN) / wachter,beschermer =WAR(D) / wil =WEL / waardig =WERT(H) / strijd =WID-WIG(H) / wijd, ver =WIDHA / woud, bos =WITU-WIDU / strijd =WIG / wil, wens WIL(JA) / wijs =WIS / goed =WISU /

Je kunt een tweedelige naam van oud-Germaanse afstamming samen-stellen door een voorste naamstam te kiezen uit de onderste, van rechts naar links lopende rij. En die naamstam dan te koppelen aan een achterste voornaamstam uit de bovenste, van links naar rechts lopende rij.
MEER INFO VIND JE HIER > http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/friese-voornamen-2/acht-collecties-voornamen/

© Concept, ontwikkeling en fixering: Hendrik Veenstra-Drachten.

Je kunt een tweedelige naam van oud-Germaanse afstamming samen-stellen door een voorste naamstam te kiezen uit de onderste, van rechts naar links lopende rij. En die naamstam dan te koppelen aan een achterste voornaamstam uit de bovenste, van links naar rechts lopende rij.
MEER INFO VIND JE HIER > http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/friese-voornamen-2/acht-collecties-voornamen/

© Concept, ontwikkeling en fixering: Hendrik Veenstra-Drachten.

Je kunt een tweedelige naam van oud-Germaanse afstamming samen-stellen door een voorste naamstam te kiezen uit de onderste, van rechts naar links lopende rij. En die naamstam dan te koppelen aan een achterste voornaamstam uit de bovenste, van links naar rechts lopende rij.
MEER INFO VIND JE HIER > http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/friese-voornamen-2/acht-collecties-voornamen/

© Concept, ontwikkeling en fixering: Hendrik Veenstra-Drachten.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2017/01/fryske-nammewizer/