web analytics

Foarnamme Fryske foarnammen. EMMA, wat heb je nou ge-DAAN?

De populairste kindernamen in Friesland in 2015 waren Hidde en Fenna.
In 2016 waren dat Jesse en Femke. Landelijk waren Daan en Emma het populairst.

Op deze website  FANvanFRIESLAND kun je een keuze maken uit heel veel mooie, oeroude Friese voornamen: + Friese voornamen (Foarname Fryske Foarnammen)

Er is ook deze baby-naamgenerator ter beschikking om zelf een (misschien nog niet bestaande) voornaam voor je zoon of dochter samen te stellen > 

+ BABY-NAAMgenerator

Welke zal het worden vanaf anno-NU?

 
Alemke (edele beschermster) Alyt (vrouw met een edele aard) Benine (vriendelijk) Bernau (heilig als een beer) Dibbrich ( beschermster van het volk) Doutsen (Donkere duif) Ebolt (moedige, wettelijke heerser) Eida (afgeleid van Eid, zwaard) Elbrich (edele beschermster) Fenna (vrouwlijke variant van Fen, moedige beschermer) Fremerke (vrede, beroemd) Froukje (afgeleid van Frouwe, meesteres, vrouw) Hearou (leger, heilige) Hildegard(strijd, erf) Itske (afgeleid van Ide, werker) Jildau (schat van grote waarde) Libbrich (lieve beschermster) Ludewei (volk, heilig) Ludmer ( beroemd bij het volk)  Meinou (krachtige strijdster) Oberta (erfbezit, glanzend) Reinanke (raad, heersen) Reinou (Raad, heilig) Syka (afgeleid van Seije, zege, overwinning) Tamina (afgeleid van Tame, vermaard door zijn gedachte) Thialda (volk, heerseres) Tjitske (volk) Wia (Strijdster, gewijde) Wietske (afgeleid van Wide, woud, wijd) Aaldert (sterk door adeldom) Bauke (sterk) Bouwyn (drieste vriend) Djurre (kostbaar) Diewert (beschermer van het volk) Ewald (wet, heersen) Folmer(volk, beroemd) Fridsert (vrede, sterk) Gelmar(waarde, beroemd ) Gerbrandt (speer, vlammend zwaard) Hajo (afgeleid van Haie, omheinde ruimte) Halbert (held, schitterend) Imbert grootheid, schitterend) Jeldert (edel, sterk) Liewer (volk, beschermer) Ludolf (volk, wolf) Lumen (volk, man) Renger (raad, speer) Reinart (raad, sterk) Reinout (raad, heersen) Sander (de ware, leger) Searp (zege, greep) Wynholt (vriend, heersen) Ysbert (ijzer, schitterend)
 

Meer info vind je hier > http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/friese-voornamen-2/acht-collecties-voornamen/

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2017/01/foarnamme-fryske-foarnammen-emma-wat-heb-je-nou-ge-daan/