web analytics

Een voorname, betekenisvolle voornaam.

Het eerste woord voor je kindje.

Veel Friese voornamen zijn van Germaanse oorsprong en zijn samengesteld uit twee betekenisvolle woordstammen. Zo is de voornaam Herman niets anders dan een samenstelling van heer ‘heerschare, leger’ en man, en dus betekent Herman zoveel als ‘krijger, soldaat’.

Behalve de heel gewoon klinkende voornamen is er ook een groot aantal voornaam klinkende voornamen. Friezen mogen best trots zijn op deze voorvaderlijke erfenis uit de tijd dat de Friese invloed en het grondgebied zich uitstrekte van de Wezer tot het Zwin. Het zou dus geen schande zijn als ook ouders van nu zouden kiezen uit deze oud-Friese voornamen. Een ieder is vrij in de keuze van een voornaam. Ook de spelling ervan is vrij naar keuze.

+ Friese Voornaam-Generator

Baby-voornaam-generator: een doe-het-zelf item.

Hiermee kun je zelf bestaande voornamen herontdekken én onbestaande creëren voor je eigen of een andermens baby. Elke voornaam is samengesteld uit twee delen van GERMAANSE origine. Ik noem enkele van de vele combinatie-mogelijkheden:

AALDERT,AAIOLT, AALMOET, AALWYN,AAMLING, ABELLINA, ACKELYN, ADE, ADELKEN, ADGER, ADZER, AELWYN, AERLANT, AERTE, AGGO, AJA, ALANT, ALDERIK, ALEMKE, ALLEGONDA, ALWIN, ALYT, ANDEL, ANKY, ARILLA, ASE, ASSINA, AUTGER, AUWERT, AVELYN, AYZO, AZING…… Ansbert, Rodhar, Ewalaki, Sigibold, Fridbrich, Odbold, Hallaki, Romgard, Fridbrich, Leogonda, Folklef, Dubhild, Froudine, Iseraven, Bodine, Geldar, Hoiodine, Froumoed, Goshild, Harwich, Giseldine, Hadeward…..

Soms lijkt zo’n combinatie vreemd. Maar neem de beide delen dan eens “in de mond”, kauw er op, slik een letterje door of spuw het uit….en kijk: van de stammen agi- en -hard (betekenis zwaard+ sterk, sterk met het zwaard) maakt u Agihard > Aggard > Eggert of misschien > Agarda, Agardha?
of: van de stammen Werin- ( of Warin-) en -bold ( betekenis: verdediger + dapper) vormt u Werinbold > Wermolt, Werbold, Warbold, Warmolt of misschien > Werbolda?
Bij je uiteindelijke keuze van een originele, mooie, voorname voornaam voor de baby is het wél van belang om ook op de betekenis van de naam-stamdelen te letten.

Per slot van rekening: je voornaam heb je levenslang.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2017/01/een-voorname-betekenisvolle-voornaam/