web analytics

volkswagenvoertaalkaravaan

De Provinsje Fryslân trekt- ter behoud ende bevordering van het gebruik van de Friese taal, het Frysk, in de omkadering van het DELTAPLAN-Frysk, voor de periode 2016-2019 de beurs. Een uitgave van € 21 miljoen, waarvan €5,1 miljoen voor het (uit het jaar-evenement Leeuwarden-Friesland-Culturele hoofdstad in 2018) losgeweekte onderdeel LÂN FAN TAAL.

 

volkswagentaalkaravaan

Eén van de bedenksels is de besturing in 2018 van een TALEKARAVAAN langs evenementen in Friese steden en dorpen. “De Talekaravaan-bus reizget de hiele provinsje rûn mei Fryske dichters, muzikanten en oaren dy ‘ t mei de minsken yn petear gean oer it belang fan meartaligens’’.

Voor meer mooie top-down-intenties kun je terecht op de site http://lanfantaal.nl/ (indien beschikbaar en al dan niet GRONDIG vernieuwd *) en ook hier > http://www.fryslan.frl/21085/projecten-meertalig-programma-2018-kunnen-los/ of hier > https://youtu.be/kB67qPNW6ys

13 maart 2017. Programmatisch-inhoudelijk is er 10 maanden voor 2018 nog weinig concreet in dit lân van taal. Die uitleg wordt alweer uitgesteld  en zou een plekje moeten krijgen in een (alweer?) vernieuwde website *0

*) April 2017: Enkele maanden en klein aantal werkbare buro-uren vóór 2018 is de jaarlange statische website aangepast. KIJKERESAN > https://lanfantaal.nl/

April 2018. Zowaar heeft het bezoekerscentrumgebouw genaamd OBE op het Oldehoofsterkerkhof een plaatsje gevonden. In de aangrenzende Leeuwarder Prinsentuin is een taalbelevingsgebouwtje voor tijdelijk gebruik neergezet en daar ligt ook nog een te bezichtigen praam.

 

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2016/11/volkswagentaalkaravaan/