web analytics

Rouwborden in Friese kerken.

Een rouwbord is een zwartgeverfd houten bord met naam, titel en wapenschild van een prominente overledene met vermelding van de geboorte- en sterfdatum. De memorie-borden werden bevestigd aan de muren van de kerk waar de overledene begraven was. De schilder is vaak onbekend gebleven. Hier op FAN enkele afbeeldingen in redelijk goede kwaliteit van de in Âlde Fryske Tsjerken bewaard gebleven rouwborden.

Op de hoogste terp van Fryslân staat de kerk van Hegebeintum. Aan de wanden hangt een unieke collectie van zestien rijk bewerkte rouwborden van de bewoners van Harsta State (Van Nijsten, Van Coehoorn, de Schepper en Van Andringa de Kempenaer). In geen andere kerk in Fryslân hangen zo veel rouwborden.

a-b-van-aitzema-1722

                           A.B. van Aitzema 1722

b-j-de-schepper-1768

l-a-van-nysten-1722

B.J. de Schepper 1768                                                            L.A. van Nijsten 1722

Yn Hegebeintum binne in soad prachtige roubuorden bewarre bleaun. Oare plakken mei in soad roubuorden binne Aldegea, Bûtenpost, Driezum, Friens, Ee, Sweins en guon yn Damwâld, Goutum, Gytsjerk, Hallum, Kimswert, Makkum, Snits, Warkum en Wolvegea.

   Sjoch ek hjir >  Rouwborden

Deze memorieborden zijn gedenkborden van invloedrijke, rijke, adellijke Friese families. Vele ervan zijn bij een “beeldenstorm’ verwoest. Ook nu dreigen (vanwege leegstand en herbestemming van kerken) deze objecten van cultuur-historisch belang te verdwijnen. Resterende memorie-borden (meer dan 100) zijn verspreid te vinden in kerken, musea, gemeentehuizen, bij stichtingen,  in maar ook buiten Friesland. Een deel valt onder monumentenzorg.

Nog steeds is er geen sluitend overzicht van de vindplaatsen en er zijn nauwelijks afbeeldingen in hoge-resolutie-kwaliteit. Maar voor zo’n overzicht plus omschrijving plus een afbeelding in HR-kwaliteit kan wél worden gezorgd.

16 mei 2019. De Omrop Fryslan wijdt vandaag om 17:00 uur een reportage aan het item rouw- ofwel memorieborden van de oude Friese (land)adel. Er schijnen nog tenminste 283 van over te zijn. Zeventig exemplaren zijn onlangs gerestaureerd bij Randolph Algera. Aan de orde komen borden van onder andere de families Van Haersma, Van Sminia, Van Coehoorn. Vandaag gaat deel 2 van deze vierdelige raportage over een prachtige collectie in de kerk van Hegebeintum. Herhalingen, elk uur, op de dag zelf en in gemiste uitzendingen Omrop Fryslan Hjoed. Hier de link naar deze reportage >  https://bit.ly/2LOclbN

Meer info vind je hier >  https://www.omropfryslan.nl/nijs/885177-roubuorden-hegebeintum-opfallend-oerbliuwsel-fan-fryske-adel

————————————————————————————————————————————–

2017: Dit jaar is er in Cannes een grote tentoonstelling over de Friese edelman Tinco Lycklama à Nijeholt. Ziehier >  Expositie Tinco Lycklama à Nijeholt.

De expositie in Friesland over deze edelman is voor 2018 gepland in BEETSTERZWAAG. Zie de editie

> http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2017/06/hoe-heette-deze-friese-edelman/

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2016/11/rouwborden-in-friese-kerken/