web analytics

Een echte Fries….

Wikipedia over de Friese volksheld Grutte Pier (ingekort):

Pier Donia was boer te Kimswerd. In 1515 werd de boerderij van Pier Donia door een groep Saksische huurlingen geplunderd en in brand gestoken. Deze saksische huurlingen waren hier wegens hun strijd met de graven van Holland die rechten op Friesland lieten gelden. De vrouw van Pier werd gedood door deze saksische huurlingen, evenals vele dorpsgenoten en andere familieleden. Pier had zijn gehele bezit verloren en begon te roepen om een strijd tegen wat hij zag als de bezetter Georg van Saksen. De verbitterde Pier richtte te Arum een leger op, de Zwarte Hoop.  Deze troepenmacht bestond voornamelijk uit arme boeren, verarmde edelen, etc.. Later zouden vele Gelderse huurlingen zich bij hen voegen met als gevolg dat ze door hun vijanden de bijnaam “Gelderse Friezen” kregen toebedeeld. Hun opdrachtgever was Hertog Karel van Gelre.

Onder de leiding van Grutte Pier opereerde de Zwarte Hoop tevens als een kapervloot op de Zuiderzee (nu IJsselmeer) waar zij Hollandse schepen en steden plunderden. In de grootste zeeslag uit zijn loopbaan wist Pier 28 Hollandse schepen te kapen. De 500 bemanningsleden die levend in handen van de Friezen vielen, werden zonder pardon overboord geworpen. De Hollanders gaven Pier de bijnaam “Kruis der Hollanders”.

 

Bûter, brea...

 

Door het laten uitspreken van e hierboven staande zin, konden de Friese volksheld Grutte Pier en zijn mannen, de niet-Friezen van de Friezen onderscheiden.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2016/06/een-echte-fries/