web analytics

Duurzame WADDENSTROOM (column)

Noordzee > e < Wadden-stroom

En zo bedacht ik vannacht (niet geremd door enige technische kennis) een uniek plan, uitgaande van de misvatting rondom anno 1215 van klooster-lingen uit Almenum en hun navolgers. In dat tijdsgewricht bemoeide de kerk zich met alles. Zo lieten de monniken sloten, kanalen graven om het overvloedige regen- en rivierwater zeewaarts af te leiden. Maar ook om bereikbaar te zijn voor handelsschepen. Korte tijd later, bij de zoveel-ste stormvloed bleek, dat de zee via die nieuwe kanalen tot ver in het binnenland vrij spel kreeg, waarbij landerijen, huizen en complete dorpen-werden meegesleurd: bij stormvloed eerst landinwaarts en daar-na zeewaarts.

Het viel me op, dat –een bij uitstek zeewaardig- Nederland NIETS doet met het hoogteverschil tussen eb en vloed: een beschamend WATERMIS-MANAGEMENT. En tóch ligt daar de Waddenzee die bij eb zich ontlast in de Noordzee. Twee keer per dag stroomt een ongelooflijke hoeveelheid water de Waddenzee binnen. Zes uur later, bij eb, stroomt die hele zee weer leger. En dat gebeurt gratis, ook als het niet waait of de zon niet schijnt, dag in dag uit, jaar na jaar, eeuw na eeuw. Hoeveel elektriciteit zou die heen-en-weer-WADWATERSTROOM kunnen opleveren?

Nu is het lastig en om allerlei redenen onwenselijk om de stroomgaten tussen bv de Friese eilanden te kanaliseren. Maar wat WEL zou kunnen is om bv dwars door Ameland een zeewater-stroomkanaal te maken. Tenminste….als de ambtelijke molens eens versneld zouden kunnen gaan draaien. Een afgedekt kanaal (e-Wad-stroom 2019), stel ik me voor. De hele dag door ontstaat in dat kanaal, straat of goot stroming, wisselend van sterkte en richting. Stroming voor Stroom: vrijwel gratis en supersnel aan te brengen. Met een voorspelbaar rendement van 80% (heel wat meer dan bij windenergie). En misschien een afdekking met zonnepanelen op die stroomslenk en hier en daar een water/wind-molen voor extra ondersteuning. Best een goede gedachte….. of niet dan?

Nes-slenk

Een VOORSPELBARE stroomproductie: Elke dag, gedurende alle houd-baarheidsjaren, met een top om de 6 uren, met een dip om de 6 uren. Goedkoop, geen CO2uitstoot, geen fijnstof, geen lawaai, geen gesleep met biomassa, geen risico voor straling, bodemdaling, aardbeving, drinkwater-verontreiniging…..En misschien een efficiënte combinatie met zon- en windenergie. Maar waarschijnlijk gaan deze nachtelijke gedachten straks botsen met overdagelijke als: WAT KOST DAT DAN en worden visjes en zeehonden de stroomgeul niet ingezogen en raken daarin gekwetst , ge-wond of gedood? Of: veroorzaakt de stroming uit en in de stroomgeul in het Wad het openhouden of juist het dichtslibben van een vaargeul?

Vertel het me maar:  http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/contact/

 

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2016/06/duurzame-waddenstroom-column/