web analytics

De curieuze en gruwelijke geschiedenis van de Friezen (deel 197 INTERMEZZO).

Anno 1488.
Op de algemene landdag te Leeuwarden werd besloten dat er zou worden gewerkt aan een rechtvaardige rechtspraak, dat buitenlandse huurlingen zouden worden afgedankt. Maar de gemoederen waren zozeer verhit, dat er geen verdrag tot stand kon worden gebracht. Eeuwen hiervoor en eeuwen hierna werd Friesland geteisterd door tweestrijd, willekeur en rechteloosheid. Door burgeroorlogen, strijd om het geloof, machtswellust van de edelen en geestelijken, moord- en plunderzucht van legerbendes was Friesland het toneel van wanorde, wreedheden, gruwelijke moordpartijen, plundering, brandstichting en vernieling. Geen enkele streek, dorp of stad werd gespaard. Door wraak en weerwraak lieten vele duizenden burgers het leven, werden gevangen genomen, gemarteld of ingeruild tegen losgeld.

Gemakkelijk kunnen hier op FANvanFRIESLAND nog een groot aantal edities van DE CURIEUZE EN GRUWELIJKE GESCHIEDENIS VAN DE FRIEZEN worden gepubliceerd over deze ellende, afgewisseld met stormvloeden en voedseltekorten. In het besef, dat niemand op zo’n overzicht zit te wachten, heb ik besloten om de ellende en gruwelijkheden van vandaag-de-dag elders ter wereld te plaatsen samen met die voorbeelden uit vervlogen tijden.

En dat om vergelijkerderwijs te laten zien dat welzijn en welvaart voor burgers in een beperkt gebied alleen mogelijk zijn bij een rechtvaardig centraal gezag waarbij al het kwaad kan worden voorzien en bestraft.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2016/06/de-curieuze-en-gruwelijke-geschiedenis-van-de-friezen-deel-197-intermezzo/