web analytics

Ganzen-vergassing met CO2 (broeikasgas).

Mini-docu: Ganzen ruimen voor de grote vakantie doe je zo…..>   GANZENDOOD

https://decorrespondent.nl/2813/mini-docu-ganzen-ruimen-voor-de-grote-vakantie-doe-je-zo/122904079793-76ce38a5

Permalink voor ingesloten afbeelding

Mini-docu van Rosanne Kropman en Jasper Juinen

De grize giet my oer de grauwe.

 

Op het weblog 123Gedichten&Gedachten ( http://123gedichten.wordpress.com ) staan sinds jaar en dag twee columns over het immense probleem van de trekgans. Vanwege de recente commotie over de overlast daarvan ziehier een reprise:

Mei 2016: Nog steeds studeren Friese juristen op een mogelijkheid om in de ruiperiode overzomerende ganzen te vangen en te vergassen.     In Noord-Holland, Gelderland en West-Brabant/zeeland mag er geen gans in een kraal worden gevangen, maar vergassen mag daar wel.

In Friesland zou de vergassing ONDERDEEL ZIJN van de ruiming. Dit jaar zal het aantal ganzen en de door die beestjes aan de graslanden toegebrachte schade fors kunnen toenemen. Als volgend jaar het vangen en het doden met CO2 wél weer mogelijk zou zijn, dan moet de grauwe ganzenstand worden teruggebracht van denkelijk 37.000 naar 10.000 stuks. En dan zou de overzomerende gans ook nog beteugeld moeten worden. Statenlid Rinie van der Zanden wil liever van eiwitrijk raaigras naar kruidenrijk gemengd grasland. Dat is goed voor het scharrelvee, de boeren én het toerisme. .

juni 2016. De maatregel rondom het vangen en doden van ganzen met CO2 gaat niet door. De rechter heeft in meerdere rechtszaken bepaald dat het vangen van zomerganzen met een vangkraal of vangkooi niet mag. De Faunabeheereenheid heeft daarna, in overleg met Staatsbosbeheer en It Fryske Gea, besloten de ontheffingsaanvraag in te trekken. – See more at: http://www.krapuul.nl/natuur-en-milieu-2/dieren-2/2582683/vergassen-ganzen-in-friesland-afgehamerd-voor-2016/#sthash.ttGXMXhb.dpuf


AANVULLINGEN

Tussen oktober en mei overwinteren er in Fryslân naar schatting 480.000 brandganzen. In 2015 is er opnieuw veel meer oogstschade aan boeren vergoed, een plus van maximaal 11 procent. Door Provinciale Staten was juist als doel afgesproken om de schade met 5 tot 10 procent te verminderen. Het aantal overzomerende ganzen zou van 37.000 in 2014 naar 10.000 terug moeten. Ook dat is niet gelukt.

Juli 2017: de bestrijding van de ganzenplaag zit in het slop. Er zouden jaarlijks 200.000 ganzen moeten worden afgeschoten. De aanpak van de afgelopen jaren was een flop. Er was een plan-de-campagne opgesteld waarmee betrokkenen (NVM én de jagers) zich achter stelden. Maar nu haken ze af. De jagers willen nu al een uur voor zonsopgang kunnen schieten en de melkveehouders willen niet voor de kosten opdraaien, Intussen gaat het nu om zo’n 1 miljoen overwinterende ganzen die jaarlijks voor zo’n 10 miljoen schade aanrichten. De schade nam toe omdat eenzelfde aantal ganzen meer gras vraten terwijl het vervangende koeienvoer in prijs steeg. 

Verjaging door ‘guozzeflappen’

De Provinciale VVD-fractie is voor de inzet van GUOZZE-BUSTERS, een professioneel verjaagteam.

Een oude Friese traditie zou de gans wellicht op de vlucht laten slaan, is een suggestie. Het provinciebestuur denkt, dat met ‘guozzeflappen’ kan een snelle en adequate verjaging van brandganzen kan worden behaald. Maar een proef om de vogels telkens op te jagen leidde ertoe dat de ganzen juist extra gingen vreten. En nu komen It Fryske Gea en Natuurmonumenten met het alternatief om de ganzen 4 maand overwinteringsrust te gunnen omdat er dan weinig grasgroei is en “ze dan weinig schade kunnen aanrichten”. Er moeten voldoende grote “fourageergebieden” komen. Denkelijk met naambordjes bij elk gedoogveld opdat elke gans weet waar hij/zij mag gaan grazen. Maar dan zonder een schrikdraad om gansminnende vossen tegen te houden.

December 2017. Het Profinsjale bestuur heeft inmiddels het idee afgezworen om met CO2-vergassing de populatie raaigras-minnende ganzen te verminderen. De natuur zelf hielp een handje,  want ganzen zijn geen koeien die in meerdere magen het grasgewas kunnen verteren: ze schijten lichtverteerd grasmoes uit. een hogere waterstand én dat spul verstopt de holletjes van de lemmingen. En die muisjes zijn toevallig het lievelingskostje van roofvogels als de bosuil. En omdat er geen of minder lemmingen bleven, vergrepen de vogels zich aan de eieren en de jonkies van de ganzen waardoor het aantal daarvan met zeker 25% is gedaald. ZONDER CO2-inzet dus.

 

 

Naar de voorpagina van FANvanFRIESLAND

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2016/05/ganzen-opruiming-met-co2-broeikasgas/