web analytics

Zit Dr88 te w88 op ged88 van Evert Rinsema op straat, in bussen en bushokjes? 

 

De Drachtster schoenmaker Evert Rinsema heeft in een ver verleden zijn gedachten opgeschreven. Van die denkbeelden zijn een duizendtal bewaard gebleven waarvan er 500 in een boekwerkje zijn uitgegeven.

Anno 2017: gedachten van Evert worden in Drachten plots bevorderd tot GEDICHTEN en mét de STIJL-stroming opgehemeld. Zo verschijnen binnen Dr88-dorp gedachten van Evert in stijl hoogverheven boven een toevallige passant.

Ik toon je hier enkele van Evert’s taal-gruwelijkheden. Om die in de openbare ruimte alsmede in het MUSEUM Dr8888 ten pleziere van Jan en Alleman te vertonen? …bespaar me dat soort verjaarde ellende in de be-oogde “Culturele Hoofdstad van het Noorden”.

Ter leringhe ende vermaeck van de Drachten-City bezoekende uitlandse toerist is de Engelstalige omzetting door Google-Translate bijgevoegd.

 

Spreken tot een zieke is lust speculeeren.

Speaking to a sick lust is speculating.

Smart stilt, vreugde beheerscht hartstocht.

Stilt sorrow, joy dominated passion.

De lust tot opbouwen vernieuwt zich door vernietiging.

The desire to build renews itself by destruction.

Veeleer dan door lang overleggen ontsteekt aanpakken licht in onze gedachten.

Rather than tackling fires by keeping produce light in our minds.

Alleen in de kracht van ons leven verheft goedheid zich tot deugd.

Only in the strength of our life elevates goodness into virtue.

Ge zijt niet wakker, als gij nog geen lust hebt om op te staan.

Thou art not awake, if you have no desire yet to stand on.

Huwt de mensch, zoo bewandele hij geen ongebaande wegen.

Marries the man, so he does not bewandele unbeaten paths.

Een speldeprik kan de ziel wonden. Wonden wonden de ziel niet.

A pinhole can the soul wounds. Wounds wounds the soul.

Wie acht slaat op achting, verliest zijn achting.

Who heeds esteem, loses its consideration.

De liefhebbende mensch wordt in de ogen van den verstandige nooit mondig. 

The loving human being in the eyes of the wise never age.


 

Je snapt het vast wel: ik pleit voor meer hedendaagse wijsheden in de openbare ruimte online en offline. Voor spreekwoorden, gezegden, quotes, one-liners, citaten met eeuwigheidswaarde in een eigentijdse setting.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2016/05/dr88-zit-niet-te-w88-op-gedichten-van-evert-rinsema-op-straat-in-bussen-en-bushokjes/