web analytics

De curieuze en gruwelijke geschiedenis van de Friezen (deel 196).

Anno 1487. In Sneek verzamelde de ouderman Pieter Harinxma een leger Schieringers waarmee hij naar Koudum trok om Galema te bevechten. Na de overgave werd de stins van Galema te Noordwolde waarvan IJgo Galema naar het buitenland was getrokken om daar krijgsvolk in te huren. Twee weken lang werd de sterke stins met geschut bestookt en omdat IJgo niet kwam opdagen gaven de belegerden zich over. IJgo kwam met 1000 huurlingen te laat terug om de verwoesting van de stins te kunnen verhinderen. En nu maakten de Schieringers zich meester van de Jarigsma-stins in Oudega en die van Hans Parkes in Elahuizen. De toenmalige vlek Balk werd nogmaals in brand gestoken.

 De Schieringer gelederen werden verzwakt vanwege het overlijden van de edelman Pieter Harinxma en de voorvechter Sikko Sjaardema uit Franeker. De Vetkoper IJgo Galema trok nu naar Holland en kreeg van de Stadhouder Egmond 700 manschappen. Intussen verzamelden de Schieringers zo’n 4000 man, waarmee Workum, Hindelopen met de aangrenzende kusten van de Zuiderzee werden bezet om te verhinderen dat Galema er zou landen. Galema trok zich terug, de Schieringers werden minder waakzaam. Daarop  ontscheepten de Hollanders onder IJgo zich bij Hindelopen. De wacht daar onder Seerp Lieuwes van Beijem trok hen tegemoet. In de veldslag bij Palesloot sneuvelde een derde van de krijgsmacht van Galema. Vijftig soldaten werden gevangen genomen en de rest vluchtte in de wachtende boten naar Holland.

 

——————————————————————————————————————————————————-

Dit was een bewerkt brokje uit: Algemeene Geschiedenis van Friesland  (Steensma, 1845).

De skiednis hat skiere contouren, mar kint bloedreade slachfjilden.

 

Naar de voorpagina van FANvanFRIESLAND

 

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2016/05/de-curieuze-en-gruwelijke-geschiedenis-van-de-friezen-deel-196/