web analytics

Sage: HET HUIS MET DE 99 VENSTERS

Ook FANvanFRIESLAND is een bron van sprookjes, sagen, mythen,….korte verhalen uit de regio FRIESLAND.

Zie maar hier >    Volksverhaal, KORTE VERHALEN, FRIESLAND.

—————————————————————————————————————————————-

Een zoon van een arme Noord-Friese boer dong naar de hand van een rijke boerendochter. Deze was hem wel genegen en ook haar moeder mocht de flinke jongeman wel. Alleen de vader van het meisje vond hem niet goed genoeg voor z’n dochter.

De knaap piekerde nu over de manier om de rijke boer tot andere gedachten te brengen. Hij verkocht z’n ziel aan de duivel op voorwaarde dat deze voor hem en z’n toekomstige bruid een prachtige woning met 100 vensters zou bouwen. Nog vóór de volgende ochtend moest het huis klaar zijn.

De duivel zette zich met zijn hulpen aan het werk en de bouw vorderde zó     ongelooflijk snel dat de aanstaande bruidegom de schrik in de benen sloeg. Hij vluchtte midden in de nacht naar de boerderij van zijn buurman waar toevallig ook de moeder van zijn meisje aanwezig was. Zij wist goede raad. De jongen moest naar de kippenren gaan en daar de haan wakker maken. Dat lukte juist op het moment dat er in de nieuwe woning al 99 vensters waren aangebracht.

Er kwam juist een jonge duivel met het laatste venster aangerend toen de haan begon te kraaien. Dat had tot gevolg dat alle duivels in allerhaast de benen namen. En zo was de jonge boer weer vrij én eigenaar van het mooie huis waar hij met zijn geliefde mocht wonen. Dát huis met 99 vensters staat daar nog steeds. Het honderdste venster heeft men nooit kunnen aanbrengen want bij elke poging werd dat in de volgende nacht verbrijzeld.

 

Bewerking van een verhaal uit FRIESE SAGEN EN MYTHEN (J.P.wiersma 1973).

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2016/04/sage-het-huis-met-de-99-vensters/