web analytics

Besletten Iepen Mienskipsjûn yn de Lawei fan Drachten

Na een hevige competitie tussen enkele Nederlandse steden is de Friese hoofdstad Leeuwarden door een internationale jury voor het jaar 2018 uitverkoren als Europese Culturele Hoofdstad.

Maart 2016: Velen maken zich ernstige zorgen over de voortgang van de Culturele Hoofdstad van Europa in 2018. Zonder zekerheid over het doorgaan van projecten gebeurt er vanuit de “mienskip” niets.

De organisatie LWD2018 meldt dat hun website zal worden “aangepast”  en dat daarbij ALLES over de voorbedachte evenementen openbaar zal worden.

Ook werd op vrijdag 11 maart toppie-down in de afgehuurde grote zaal van de schouwburg de LAWEI te Drachten geprobeerd om enkele gemeente-bestuurders en vele bottom-up idee-leveranciers bij te praten over welke projecten nog wel kunnen worden gerealiseerd en welke niet. En dát is op de valreep van 2018 ook wel nodig na de lancering van het Culturele Hoofdstad-idee in 2011 of daaromtrent. Want alle hoofd-evenementen, maar ook de ingekomen 600 van-onder-op-ideeën moeten in enkele werkbare maanden van 2016 en 2017 hun beslag nog krijgen. Ook moet in 2016 nog gezorgd worden voor al het promotie-materiaal voor het evenementenjaar.

 

Button-2

 

Zonder adequate respons uit de organisatorische CH2018-top zal de “Fryske mienskip” de interesse voor wat dan ook verliezen en valt er niet zoveel meer te organiseren. Zeker niet omdat vrijwel elk project of idee ook financiële steun nodig heeft. Bij niet doorgaan van het merendeel van de projecten zal ook de commercie en de betrokken gemeentebesturen geneigd zijn een andere kant op te kijken. En bij een geringere financiële ondersteuning vanuit de rest van Friesland en de zakenwereld blijft er nóg minder mogelijkheid en animo om aantrekkelijke evenementen op touw te kunnen zetten. Bovendien is het verstandig om beschikbaarheid van vrijwilligers over geheel 2018 niet hoog in te schatten. Zich inzetten voor enkele dagen? O.K. Maar onbetaalde beschikbaarheid voor een maand, een kwartaal, een jaar? Nou, nee. En een complete, niet bestaande, community voor de Leeuwarden2018-trein  geworpen? Dát gaat niet lukken..

Op deze besloten IEPEN MIENSKIPSJÛN werd door de Provinciale cultuurgedeputeerde Poepjes 15 kanshebbende initiatiefnemers van een project extra aangespoord met lovende woordjes en een CH2018-bonus van € 2018,=. Onder “kanshebbenden” was dan verstaan: geselecteerde initiatiefnemers die al een gehonoreerde subsidie-aanvraag hadden ontvangen van  het Iepen Mienskip-fûns van de Provinsje Fryslân.

– Intussen kon ik nog maar weinig concrete evenementen invullen op mijn provisorische agenda voor LWD-FRL-2018.                                      

Zie >   http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/19278-2/agenda-activiteiten/

 

 

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2016/03/iepen-mienskipsjun-te-drachten/