web analytics

De curieuze en gruwelijke geschiedenis van de Friezen – deel 191

 Anno 1472

De kloosters in Friesland werden steeds vermogender en konden alles uitvoeren wat gewenst was in weelde of eerzucht.  Zo werd het Oldeklooster vergroot met een ziekenhuis en een zomerverblijf. Het oorspronkelijk sober uitgevoerde en ingerichte klooster kreeg een leien dak en werd binnen behangen met blauwe zijde. Er kwamen nieuwe klokken en een bibliotheek.

Intussen misbruikten de edelen en welgestelden de hooggeschatte vrede om elkaar te beoorlogen. Wraak en weerwraak volgden op onderlinge moorden. Uiteraard hadden ook de Friese burgers te lijden van deze rechteloze wantoestanden. Daarnaast werden ze getroffen door plagen als droge, onvruchtbare zomers, hongersnood, pest-uitbraken en overstromingen.

In 1475 stichtte Ulbe Leidekker brand in Bolsward waarbij 200 huizen in vlammen opgingen. Hij werd  later daarvoor veroordeeld, aan een paal gebonden om levend te worden verbrand.

De  Friezen waren voorheen door Keizer Frederik beschermd tegen de macht van de Graaf van Holland.  Ten tijde dat de Keizer beoorlogd werd door Karel de Stoute, vroeg hij de hulp van de Friezen om de belegering van de stad Nuis ye ontzetten. Hij vergde dat elke vierde Friese man, gewapend en van alles voorzien, zich bij z’n leger te Keulen zou melden. Bij gebreke daarvan zou hij de Friezen van al jun vrijheden en rechten beroven, in de ban doen en tot rijksvijanden verklaren.

Uiteraard zinde die houding van Frederik de Friezen niet. Ze zonden Proost Wessel als onderhandelaar. Want hun oer-oude en steeds bevestigde rechten behelsden onder meer dat ze nooit buiten Friesland tot de krijgsdienst konden worden opgeroepen. Bovendien was elke man nodig om de Graaf van Holland het hoofd te kunnen bieden. De Keizer hield voet bij struk, maar gelukkig werd er vrede gesloten tussen  hem en hertog Karel. Ook sneuvelde Karel in januari 1477voor Nancy.

Ook dit is een bijzonder vrije bewerking van een deel uit Geschiedenis van Friesland (H.W.Steenstra)

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2016/03/de-curieuze-en-gruwelijke-geschiedenis-van-de-friezen-deel-191-2/