web analytics

De curieuze en gruwelijke geschiedenis van de Friezen – deel 190

Anno 1470

Op 8 augustus stevenden twee Hollandse jachten en een grote kog op Friesland af op weg naar Gaasterland om daar te gaan roven. De Friezen kregen daar lucht van: de mannen verstopten zich in hinderlagen. De Hollanders vonden alleen vrouwen en kinderen in hun huizen en meenden dat de mannen waren gevlucht. De Hollanders eisten nu geld en goederen  anders zouden ze de huizen in brand steken.  De vrouwen weigerden , werden aan handen en voeten gebonden en de eerste woningen werden uitgeplunderd.

De schepen werden met de buit beladen om vóór de volgende ochtend weer te kunnen vertrekken. Maar nu overvielen de Friezen de roversbende waarvan er 55 werden gedood. Met de twee enigste overlevenden gingen de Friezen ’s nachts naar het strand en dwongen de gevangenen om hun landgenoten te vragen om aan land te komen. De Friezen veroverden de drie boten en doodden de bemanning. Alleen de twee gespaarde Hollanders mochten vertrekken met de kog. Daarna was het gedaan met de Hollandse strooptochten.

Anno 1471

Terwijl nu de vijandige druk op Friesland aanmerkelijk verminderde, kenmerkte de volgende periode zich door ruzies en binnenlandse strijd. De stins van Bennert Donia in Engwierum werd belegerd om Donia tot onderwerping te dwingen. Donia ( in onmin met de rechterlijke macht) koos eieren voor zijn geld en sloot een verbond met de rechters om zich aan de wetgeving te houden. Het beleg werd opgeheven. Maar onmiddellijk daarna overviel  Donia met zijn manschappen het onderkomen van enkele bezetters. Deze werden gedood achtergelaten in de in brand gestoken woning. De boze rechters lieten nu de stins van Donia opnieuw belegeren en namen deze in. Binnert kon nog ontsnappen, maar Botte Donia en zijn 18 knechten werden in de gracht geworpen en verdronken. De stins werd geplunderd en tot aan de grond gesloopt.

Op zijn vlucht werd Bennert gevangen genomen en gedood op de tocht naar Dokkum (teneinde daar berecht te worden) omdat hij – tot ergernis van zijn begeleiders- voortdurend  veinsde van zijn paard te zullen vallen.

 

Ook dit is een bijzonder vrije bewerking van een deel uit Geschiedenis van Friesland (H.W.Steenstra)

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2016/03/de-curieuze-en-gruwelijke-geschiedenis-van-de-friezen-deel-190/