web analytics

13 maart 2016 archief

Haven van Terschelling-West.

 

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2016/03/haven-van-terschelling-west/

Fries Museum in Leeuwarden

      http://www.friesmuseum.nl/            © Henk Veenstra-Drachten                  

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2016/03/fries-museum-in-leeuwarden/

LEELJEWYT-LELIEWIT (haiga)

Google voor het Frysk. Overdrachtelijk gaat deze HAIGA over een ontluikend talent. Voor een bijpassende melodie van Joost Brands: KLIK HIER  

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2016/03/26320/

Gedicht voor de zondag (drietalige taalhulp)

RUST rest on the water  when the night bannes the daylight  with a bright full moon. rêst oer it wetter    as de nacht de dei ferdriuwt   mei ’n folle moanne  rust op het water   als de nacht de dag verdrijft   met een volle maan    

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2016/03/gedicht-voor-de-zondag-drietalige-taalhulp/