web analytics

De curieuze en gruwelijke geschiedenis van de Friezen – deel 189.

Anno 1469.  Filips de Goede, Graaf van Holland, had – in overleg met Keizer Frederik III- de Friezen ongemoeid gelaten.  Zijn zoon, Hertog Karel, om zijn oorlogszucht De Stoute genaamd, had andere plannen. Na een landdag in Bolsward zonden de Friese bestuurders afgevaardigden naar Den Haag om achter Karel’s plannen te komen. Karel bleek met niet minder tevreden dan met de totale onderwerping van Friesland aan zijn macht.

Als reactie gaven de Friezen, om Karel buiten te houden, hun onderlinge twisten op. Op de volgende algemene landdag te Bolsward werd een aanschrijving van de Hertog ontvangen voor overleg over zijn inhuldiging.  Er werden een tiental gevolmachtigden gezonden die zich verbonden om alleen het algemene welzijn, het recht en de vrijheid van de Friezen te zullen behartigen.

Zelf kwam Karel niet opdagen in Enkhuizen, maar hij zond zijn gezanten. Deze eisten voor hun Hertog dat de Friezen hem als heer erkenden en trouw zworen. Daarnaast eisten de Hollanders een jaarlijkse schatting per woning opdat de Hertog een Landvoogd uit de Friezen zou aanstellen en waarbij hij hun vrijheden en rechten garandeerde.

De gezanten kregen er echter lucht van dat men er op uit was om hen te bedriegen. Achtereenvolgens kwam men met een andere, ongunstiger uitleg van de brieven van de Hertog voor de dag. Daarop vertrokken de Friese onderhandelaars onder de belofte om kort daarna antwoord te laten geven op de eisen. Daarop besloten de Friezen om zich niet aan Karel te onderwerpen.

Ondanks hun eed namen de onderhandelaars Offo van Dokkum en Sjoerd Jaijema  en enkele Vetkopers uit Dongeradeel, alleen voor het eigen voordeel, de Hertog wel aan als hun heer. Nu waren de Friezen zo verbitterd op Offo dat ze besloten om diens huizen te vernielen, zijn goederen verbeurd te verklaren en de verraders en aanhang te verbannen.

Hertog Karel had intussen een grote vloot gereed liggen om de Friezen te overvallen en mores te leren, maar op dat moment riep zijn schoonbroer Eduard IV, de verbannen Koning van Engeland, hem te hulp. De Hertog raakte zó diep in die oorlog verwikkeld, dat de Friezen een oorlog bespaard bleef.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2016/02/de-curieuze-en-gruwelijke-geschiedenis-van-de-friezen-deel-189/