web analytics

Ik haw in dream ( Anneke Douma)

Tekst:  Marijn v/d Berg  Zang: Anneke Douma

ABBA

I have a dream, a song to sing
Ik heb een droom, een lied om te zingen

To help me cope with anything
Om me te helpen met alles om te gaan

If you see the wonder of a fairy-tale
Als je het wonder van een sprookje ziet

You can take the future even if you fail
Kun je de toekomst grijpen, ook als je faalt

I believe in angels
Ik geloof in engelen

Something good in everything I see 

In alles wat ik zie zit iets goeds

I believe in angels

Ik geloof in engelen

When I know the time is right for me
Wanneer ik weet dat het mijn tijd is

I’ll cross the stream – I have a dream

Zal ik de stroom oversteken – ik heb een droom

 

Naar de voorpagina van FANvanFRIESLAND

 

 

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2016/01/ik-haw-in-dream-anneke-douma/