web analytics

Een nog steeds aangroeiend probleem: Taalonderricht.

 

TAALHULPEN voor nieuwe Nederlanders.

foto

Anno 2012. Vanwege financiële steun aan ANDERE landen moet Nederland enorm gaan bezuinigen. Op elk gebied en met een botte kaasschaaf. Zo doende wordt ook in het onderwijs op taal-ondersteuning gesnoeid.

Anno 2015. Er is bedacht hoe “leuk” het zou zijn als buitenlanders in Fryslân ook t.g.v. Leeuwarden-Friesland-Holland-2018 in aanraking zouden KUNNEN komen met de Fryske taal. ON-LINE, een mini-cursus voor PC en tablet.

september 2016.

LÂN FAN TAAL LOS MET CONVENANT

Het programma Lân fan Taal, onderdeel van Kulturele Haadstêd 2018, is gestart. Vrijdag 2 september ondertekenden de grotere Friese taalinstanties het taalkonvenant, de intentie tot een meerjarige samenwerking om het Fries en de meertaligheid van de provincie op de kaart te zetten. 

Afûk, Fryske Akademy, Tresoar, Rijksuniversiteit Groningen, Historisch Centrum Leeuwarden, Omrop Fryslân en Tryater tekenden voor de gezamenlijke inzet voor Lân fan Taal, dat de bezoeker en de Fries in 2018 én daarna de taaldiversiteit van Fryslân laat ondervinden.

Top-down is besloten dat er in Ljouwert een groenstrookje van het Oldehoofster Kerkhof zal worden bedekt door een OBErmatig en powerful TAALBELEVINGSCENTRUM. Heel mooi, dan valt er tenminste wat te beleven als je even kunt ruiken aan en genieten van  Friese taaldiversiteiten zoals aan meertalige poëzie.              Want poëzie is immers het parfum van de taal ?

powerhouse-company-impressie-taalexpo-paviljoen-medium

De in Friesland geboren Stefan Prins van het Rotterdamse architectenbureau Powerhouse Company mag de definitieve ontwerpen maken voor de Taal-belevingscentrum in Leeuwarden. De Leeuwarder gemeenteraad moet zich daar overigens nog over uitspreken. Het paviljoen voor meertaligheid en de exporuimte behoren tot de erfenis van KH2018, dat betekent dat ze blijvend zijn.

Zie  http://www.studiolouter.nl/projecten/lan-fan-taal/

Studio Louter in AMSTERDAM kreeg de opdracht om zowel het concept als de uitvoering van dit bijzondere onderdeel voor LWD2018 vorm te geven. Daarbij richt dit bureau zich vooral op “het vormgeven van de bezoekers en gebruikers” van Lân fan Taal. En dát middels een manifest – een set gedragsregels, uitgangspunten en ontwerpregels waarbinnen bezoekers zich vrij kunnen uiten. Naast het manifest zou Louter-Taal de ruimtelijke vormgeving van de Taal-expositie en het toezicht verzorgen op samenhang tussen verschillende initiatieven van het Lân fan Taal.

November 2016. NOG 12 MAANDEN TE GAAN.Programma-directeur Siart Smit van Lân fan Taal bericht intussen, dat de programmering wordt overgenomen door het programmateam van het podia-festival EXPLORE THE NORTH onder coördinator Mark Hospers.

——————————————————————————————————————————————————–

Anno 2016. Intussen wordt laaggeletterdheid een steeds groter probleem. Steeds meer mensen kunnen niet goed lezen en schrijven en hebben daardoor weinig kans op een betaalde baan. De Friezen spreken nun taal, maar lezen en schrijven het Frysk veelal niet. En taal-coaches ( meestal oudere vrijwilligers) geven hun aandacht al aan migranten in Nederland.

Anno 2016. Een taaltool, ter ontlasting van taalcoaches, is er nog niet (helemaal). Wel is zo’n taalhulp er IN AANLEG. Het instrument, de taaltool TRANSLATE-TO-FRYSK-NEDERLANDS vindt je op deze website FAN van FRIESLAND. Daarmee kan iedere anderstalige, geheel zelfstandig, de nodige voorkennis opdoen voor integratie in onze samenleving. Daarmee kunnen zelf zinnen worden opgebouwd ter vertaling uit en in het Engels, Frysk en Nederlands, waarbij ook de uitspraak van de Friestalige zinnen kunnen worden beoefend.    + Taaltool in aanbouw.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2016/01/een-nog-steeds-aangroeiend-probleem-taalonderricht/