web analytics

De curieuze en gruwelijke geschiedenis van de Friezen – deel 185.

Anno 1442. De broze vrede tussen de Friezen onderling kwam tot een einde toen de stins van de vetkopersgezinde Agge  werd belegerd en hij voor dood op het slagveld werd achtergelaten.  De Schieringer belegeraars onder Robbert Gabbinga vernamen later van het herstel van Agge., waarna deze alsnog viel onder moordenaarshanden. Vetkoper Albert Doedes uit Stavoren verzamelde daarop een massa krijgsvolk waarmee het kasteel De Spijker te Hemelum werd belegerd en het dorp Hemelum in brand werd gestoken. Gabbinga op zijn beurt verzamelde zijn aanhang Schieringers om De Spijker te ontzetten. In de veldslag sneuvelde overste Ploos met zestig Schieringers terwijl tweehonderd Vetkopers gevangen werden genomen. . Albert Doedes, gevlucht in de kerk van Hemelum werd daar uit gehaald en doodgeslagen. Na de ontzetting van het kasteel trokken de Schieringers naar Noord- of IJgewolde waarbij in Koudum alle huizen van Gale Galema en zijn aanhangers werden platgebrand, Tenslotte trokken Schieringers verder , belegerden en verwoestten de stins van Hessel Juwenga op de Hemdijk.

Maar ook de natuur liet zich van de gewelddadige kant zien. Medio juli 1444 werd Gaasterland getroffen door een verschrikkelijk onweer. Drie sterke sloten werden getroffen, 13 mensen kwamer erbij om.  Zelfs veel noordelijker, in Franeker,  werd de stins zwaar beschadigd.

Verstandige en gematigde ingezetenen slaagden er in om, samen met de steden Sneek, Hindelopen, Bolswarde, Workum, Harlingen en later Gaasterland,  voor een jaar een vredesverdrag te sluiten.

 

Dit was een vrij zinnig bewerkt brokje uit: Algemeene Geschiedenis van Friesland  (Steensma, 1845).

De skiednis hat skiere contouren, mar kint bloedreade slachfjilden.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2015/11/de-curieuze-en-gruwelijke-geschiedenis-van-de-friezen-deel-185/