web analytics

De curieuze en gruwelijke geschiedenis van de Friezen – deel 184.

Anno 1439. Wangedrag van kloosterlingen. Kloosters verwerden steeds meer tot sex- en moordspelonken. Niet zelden waren kloosterlingen de felste beoefenaars van onderdrukking van de omgeving, moordpartijen en onderlinge oorlogen. Er groeide bij de edelen een diepgewortelde haat tegen de kloosterlingen. Daarop klaagden de monniken over benadeling van hun rechten en voordelen door de edelen bij Bisschop Diepholt. Daarbij kregen de ingezetenen van Westergo en Doniawerstel grote onenigheden met enkele Overijsselse landen en de stad Kampen. De rust kon door de Bisschop enigszins worden hersteld.

Anno 1440. De Hollanders, versterkt met Friezen, hadden al een tijdlang oorlog gevoerd tegen Oosterse zeesteden. Hun vloot werd zeer gevreesd, Nederlandse handelsschepen werden ontzien door zeerovers. Sommige oorlogsschepen voerden trots een bezem in de mast ten teken dat de wateren van alle vijandige schepen en die van zeerovers waren schoongeveegd. Ook de steden Workum en Hindelopen hadden enkele schepen paraat, maar die vielen niet alleen vijandelijke schepen aan maar ook Groninger vaartuigen. Als repressaille werden ook de schepen uit Workum en Hindelopen bestookt. Die steden waren te zwak om lang weerstand te bieden, temeer omdat andere Friezen geen deel in het conflict wilden. Uiteindelijk kon de gestoorde vrede worden hersteld.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2015/11/de-curieuze-en-gruwelijke-geschiedenis-van-de-friezen-deel-184/