web analytics

De curieuze en gruwelijke geschiedenis van de Friezen – deel 182.

Friesland, Geschiedenis, Startpagina

Anno 1428.

Overal rond Friesland heerste onrust. Fokke Uken zwierf met zijn bendes door de Groninger Ommelanden, plunderend en zijn tegenstanders verslaande.
Holland had te maken met oorlogen totdat Jacoba alles verloor en haar rechten overdroeg aan Filips, Hertog van Bourgondïe. Het Utrechtse Sticht werd bedreigd door Zweder van Kuilenburg.

Een zware storm vernielde de nog kort daarvoor gebrekkig herstelde dijken en zette Friesland blank tot Stellingwerf en de grens met Drenthe. Zo was een drietal jaren achtereen Friesland overstroomd en werd de oogst vernield, de gronden verzilt. Het gevolg was een slechte volgende oogst, een groot tekort aan levensmiddelen en een hoge prijs daarvan.

Toch werden ook in deze tijden nog volop twisten en oorlogen uitgevochten. Zo trokken Schieringers als Wijbe Minnema en Beinte Rommerts met wat huursoldaten naar Wijkel in Gaasterlend alwaar de Pastoor Pieter met messteken werd gedood. Zoon Agge zocht op zijn beurt hulp en wreekte zich door Wijbe en zijn handlangers te doden.
Daarop belegerden de Schieringers Hille Bonnema en Edo Kempes de stins van Agge te Sondel. De aanvallers werden afgeslagen. De meesten, waaronder Edo Kempes Jongema ,sneuvelden en de rest vluchtte. Na verloop van tijd werd er voor twee jaar vrede gesloten.

De machtswellust en deelname aan gevechten van de monniken van het klooster Ludingakerk werd door naburige edelen en geestelijken beteugeld.

 

 

Dit was een bewerkt brokje uit: Algemeene Geschiedenis van Friesland  (Steensma, 1845).

De skiednis hat skiere contouren, mar kint bloedreade slachfjilden.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2015/09/de-curieuze-en-gruwelijke-geschiedenis-van-de-friezen-deel-182/