web analytics

Fryske Sprekwurden & Sei-Siswizen – 30

Tja, aan alles komt een eind. Ook dus aan deze serie dubbele SPREKWURDEN & SEI-SISWIZEN.

 KreakelingIn ein....

Vignet LOOC op 150 Transl AID-vignet, speaker

Everything must have an end, said Okke, and he bit a pretzel in two.

Alles moat in ein ha, sei Okke, en hy biet in kreakeling midstwa.

Alles moet een einde hebben, zei Okke, en hij beet een krakeling in tweeën.

 

Everything comes to an end, the man said, and he fell from the top rung of the ladder.

Oan alles komt in ein, sei de man, en hy foel fan ‘e boppeste trieme fan ‘e ljedder.

Aan alles komt een eind, zei de man, en hij viel van de bovenste sport van de ladder.

 

 

 

Zie ook terug naar  >  Friese spreekwoorden op een tegel.

Naar de voorpagina van FANvanFRIESLAND

 

Elke afbeelding, dus ook elke spreuktegel op deze site, kan worden gedeeld. Even selecteren, kopiëren en plakken in een e-mail.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2015/08/fryske-sprekwurden-sei-siswizen-tegelspreuken-30/