web analytics

De curieuze en gruwelijke geschiedenis van de Friezen – deel 181.

 

Anno 1425. Na een groot aantal vergeefse pogingen om zijn macht over Friesland te herstellen, overleed de Hollandse Graaf Jan van Beijeren in het voorjaar. Daarvoor had hij het recht op Friesland overgedragen aan Philips de Goede, Hertog van Bourgondië. Allerlei verwikkelingen en machtsstrijd bracht met zich mee dat Holland geruime tijd geteisterd werd door burgeroorlogen, waarbij de Friezen met rust gelaten werden. Jan van Braband, in de hoedanigheid van Graaf van Holland, bevestigde de eerder gesloten verbonden met de Friezen in Oostergo en Westergo, met Lemmer, Oosterzee en Schoterland. Ook werd in dat jaar een verbond gesloten tussen Opsterland, de Groningers en Opsterlanders.

Maar intussen werd de bescherming van het land tegen de zee verwaarloosd. En zo trok in 1425 en in 1426 de zee alweer over heel Friesland, waarbij veel mensen en vee verdronken en grote schade werd toegebracht aan opstallen , oogst en landerijen.

Ten oosten van de Eems woedde de tweedracht feller dan ooit. Verbonden werden gemaakt en verbroken, buitenlandse vorsten werden in de strijd betrokken, hetgeen culmineerde in een verschrikkelijke veldslag bij Dieteren aan de grens bij Oldenburg. De Bisschop van Bremen , bevelhebber van het leger van Okko ten Broek versloeg de benden van Fokke Uken waarbij er vijfduizend strijders, waaronder vele edelen, stierven. Drieduizend manschappen vluchtten naar Oldenburg en Munsterland. Het leger van Okko werd gesteund door de Friezen, waardoor Fokke Uken de Lauwers overtrok en alles liet verwoesten totdat de Friezen de wapens neerlegden.

Anno 1428. De oorlog tegen Okko eindigde in een geweldige slag in oktober bij Wildeakkers nabij Aurik, waarbij Okko gevangen werd genomen. Meer dan vierduizend man, het meest aan Okko’s zijde, verloren het leven. Fokke trok daarop met zijn manschappen Groningen en de Ommelanden binnen, alles verwoestend.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2015/08/de-curieuze-en-gruwelijke-geschiedenis-van-de-friezen-deel-181/