web analytics

6 juli 2015 archief

Fryske Sprekwurden & Sei-Siswizen – 25

KLIK HIER: KLIK HIER:   Zie ook terug naar  >  Friese spreekwoorden op een tegel. ——————————————————————————————————————————————-   Salty and sour, my stomach can not stand that, but sweet and fat that does not bother me. Sâlt en soer, dêr kin myn mage net oer, mar swiet en fet, dat let my net. Zout en zuur, …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2015/07/fryske-sprekwurden-sei-siswizen-tegelspreuken-24/