web analytics

Fryske Sprekwurden & Sei-Siswizen – 24

Bûter, brea...

Earrebarren

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zie ook terug naar  >  Friese spreekwoorden op een tegel.

—————————————————————————————————————————————

Vignet LOOC op 150

 

 

Bûter, brea and griene tsiis, who can’t say that is not a real Frisian.

Bûter, brea en griene tsiis, wa’t dat net sizze kin, is gjin oprjochte Fries.

Boter, roggebrood en groene kaas, wie dat niet kan zeggen is geen echte Fries..

 

 

Storks and women love to nestle high.

Earrebarren en froulju meie graach heech nestelje.

Ooievaars en vrouwen willen graag hoog nestelen.

 

Ook deze spreuk-tegels kun je per e-mail delen met een ander…………… of afdrukken op papier of plakfolie. Door te selecteren, knippen en plakken.

 

Naar de voorpagina van FANvanFRIESLAND

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2015/06/fryske-sprekwurden-sei-siswizen-tegelspreuken-23/