web analytics

De curieuze en gruwelijke geschiedenis van de Friezen (deel 177)

Anno 1420. De Vetkopers waren ook verantwoordelijk voor een grote brand in Stavoren, waarbij zeker 500 huizen in de as werden gelegd. Het klooster St.Odolfus bleef gespaard, maar nadat de stad na de brand aanmerkelijk werd ingekort, kwam het klooster buiten Stavoren te liggen.  Omdat Jan van Beijeren zijn aanhang in Holland nodig had, verlieten de Hollanders Friesland. In Hindelopen had Fokke Uken een sterke bezetting aangehouden. Omliggende dorpen leden nog steeds onder het juk van de Vetkopers.

Daarom zocht Sikke Sjaardema nogmaals om steun bij Graaf Jan. Een kleine legermacht werd gelegerd in het verschanste Makkum. Tjeerd Aijlva uit Witmarsum wist de Hollanders met een truc uit Makkum te verdrijven. Hij was in het bezit van een oud bevelschrift van Sikke Sjaardema waarop hij kon toevoegen dat Oostergo en Westergo volledig in opstand waren tegen de Hollanders en dat het nu tijd was om een veilige heenkomen te zoeken, waarop de Hollanders zonder achterdocht vertrokken. Maar dat pas nadat de vestingwerken in brand waren gestoken.

Na vertrek van de Hollanders was er meer bereidheid tot vredes-onderhandelingen. Sjaardema trok onder vrijgeleide naar Groningen, waar later voor 20 jaren een vredesverdrag werd gesloten tussen de Groningen, de Oostfriese Vetkopers en een deel van de Schieringers in Friesland. Om dit bestand tot alle Schieringers in Friesland uit te breiden, werd in Leeuwarden een bijeenkomst belegd waarbij ook de abten van Oldeklooster en Lidlum, de pastoor van Jorwerd, Tjaard Walta van Sexbierum voor Westergo en Feddema uit Oostergo waren afgevaardigd. Men kwam wel tot een overeenkomst, maar dat werd bijna verbroken *)

 

*) Meer hierover in editie 178.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2015/06/de-curieuze-en-gruwelijke-geschiedenis-van-de-friezen-deel-177/