web analytics

De BOOMKISTDAME fan Hegebeintum

Foto Arodi Buitenwerf.

Foto Arodi Buitenwerf.

Dit is een reconstructie van het gezicht van een vrouw uit de 7e eeuw. De dame was al in 1905 gevonden op de hoogste terp van Friesland te Hegebeintum. Ze was begraven in de uitgeholde stam van een eikenboom en was  bij haar overlijden ongeveer 45 jaar en ongeveer 1,60 meter lang.

 

boomkistgraf te Hegebeintum

boomkistgraf te Hegebeintum

In het Friese terpgebied waren bomen schaars. De (blijkbaar rijke) dame was met zorg begraven en droeg een exclusieve ketting van kralen, schelpen en barnsteen.

Op een kopie van de gevonden schedel heeft archeologe Maja d’Hollosy stap voor stap de “boomkistdame” haar gezicht teruggegeven. De gezichtsreconstructie werd mede mogelijk gemaakt door financiële steun van Vrienden van het Fries Museum.

Het Fries Museum te Leeuwarden heeft voor deze reconstructie het initiatief genomen ter gelegenheid van de tentoonstelling GOUD-gevonden schatten uit het vroeg- Middeleeuwse Friesland. Friesland was tussen de Romeinse tijd en het jaar 1000 één van de rijkste gebieden van Nederland. Gouden sieraden, munten en andere objecten tonen rijkdom, macht en status van de toenmalige Friezen.

NAAM. Bij een gezicht hoort natuurlijk ook een naam. Na de onthulling tijdens de opening van de tentoonstelling op 06 juni 2015 zal het Fries Museum een prijsvraag voor een passende voornaam uitschrijven. Suggesties zijn t/m 25 oktober 2015 welkom. De winnaar wordt een jaar lang Vriend van het Fries Museum en kan dan onder andere een jaar lang gratis het Ook kun je bij het museum een gelijkenis melden. En natuurlijk kun je nu meteen, hier op FANvanFRIESLAND, heel goed terecht voor een naamkeus. Je kunt met de baby-naamgenerator zelfs een geschikte voornaam samen-stellen.

Ik kom voorlopig uit op ERIKA TERPSTRA (grapje). De Germaanse naam Erik bestaat uit de naamdelen ein- (alleen) en -rik ( rijk). Ook kan de naam verband houden met eer- ( eer, roem) en -rik, waardoor de betekenis luidt rijk aan eer.

 

Naar de voorpagina van FANvanFRIESLAND

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2015/06/de-boomkistdame-fan-hegebeintum/