web analytics

Twa sprekwurden mei útspraak. 18/30

 

Dea wêze..

Gjin stap fierder.

 

Vignet LOOC op 150

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

 

Many people must be dead to become alive for us.

Mannichien moat dea wêze om libben foar ús te wurden.

Menigeen moet eerst dood zijn om voor ons te gaan leven.

 

Even with both feet on the ground you get nowhere. 

Mei beide fuotten op ‘e grûn komst ek gjin stap fierder.

Met beide voeten op de grond kom je ook geen stap verder.

 

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2015/05/twa-sprekwurden-mei-utspraak/