web analytics

POTLEAD ( grapke )

In grutte útfining

A great invention

Een grootse uitvinding

——————————————————————————————————————————————————-

Doe’t NASA astronauten de romte ynstjoerde, ûntdutsen hja  dat in ballpointpinne net wurket by nul-swiertekrêft.

When NASA sent astronauts into space, they discovered that a ballpointpen did not work at zerogravity.

Toen NASA astronauten de ruimte instuurde, ontdekten zij dat een ballpointpen niet werkt bij zero-zwaartekracht.

 

Oan it klearjen fan dizze swierrichheid, bestegen de Amerikanen in soad jierren  en 12 biljoen dollar.

In order to solve this problem, the Americans spent many years and 12 billion dollars.

Om het probleem op te lossen, besteedden de Amerikanen vele jaren en 12 biljoen dollar.

Hja ûntwikkelen in pinne, wêr mei’t by swiertekrêft nul skreaun wurde kin, op hokker materiaal dan ek, by elke temperatuer.

They developed a pen, which you can write at zero gravity, on any material and at any temperature.

Ze ontwikkelden een pen, waarmee je bij zwaartekracht nul kunt schrijven,  op welk materiaal dan ook, bij elke temperatuur.

 

De Russen fûnen ek sokssawat…..hja brûkten in potlead.

Russians also found something like that…..they used a lead pencil.

De Russen vonden ook zoiets…. ze gebruikten een potlood.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2015/05/potlead-grapke/