web analytics

april 2015 archief

Fryske Sprekwurden & Sei-Siswizen – 16

Elts praat fan myn sûpen, mar nimmen fan myn toarst. KLIK HIER     Listen to Femke: Een mini-cursus Frysk ( de Lezen- Luisteren-Leren-methode ) > Friese SPREEKWOORDEN (30 dozijn) ——————————————————————————————————————————————-   A stone alone can not grind flour.  Ien stien allinne kin gjin moal meitsje. Een steen alleen kan geen meel malen.     Everyone ’s …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2015/04/fryske-sprekwurden-sei-siswizen-tegelspreuken-10/

Staircase to heaven (slaapkamergeluk)

KLIK HIER >

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2015/04/staircase-to-heaven-slaapkamergeluk/

Op de Waddenzee

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2015/04/op-de-waddenzee/

Grapke IN UNGELOK (EEN ONGEVAL)

  In man bellet syn frou: “Leave, ik bin by it kantoar troch in auto oanriden. Een man belt z’n vrouw: “Schat, ik ben bij het kantoor door een auto aangereden. Paula hat my nei it sikehûs brocht. Se sille testen dwaan en foto’s meitsje. Paula heeft me naar het ziekenhuis gebracht. Ze gaan testen …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2015/04/grapke-in-ungelok-een-ongeval/

Fryske Sprekwurden & Sei-Siswizen -15/30

    LOOC-Frysk Listen to Femke: Who rebukes another person must be clean himself. Dy’t in oar beskrobje wol, moat sels suver wêze. Wie een ander wil berispen, moet zelf zuiver zijn.   The wheelbarrow will roll, but stil you have to push him. De kroade wol wol rolje, mar jo moatte him wol skowe. De …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2015/04/fryske-sprekwurden-sei-siswizen-tegelspreuken-9/

Fryske nammen fan ‘e planten.

    Friesland is Nederlands’ provincie met het meeste water, de langste mensen, de oudste taal. Het Frysk is een rijke, melodieuze en meest authentieke taal met ontelbaar eigen-aardige woorden. Zoals die voor de planten: reade skuontsjes, nettelerf, tienblom, hûnebei, blaubekje, blaublomke, boek, aalst, blebberbei, earrebarrebek, hynstemoannen, roggeblom, slyt,hôfkom, njirrekrûd, sloffebeane, boskhazze-ear, glêdbearzerûch, foarnblei, strânkers, …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2015/04/fryske-nammen-fan-e-planten/

ALWER in FRIES

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2015/04/alwer-in-fries/

Welke vogel gaat in Friesland “op ‘e wjuk”?

Friesland is Nederlands’ provincie met het meeste water, de langste mensen, de oudste taal. Het Frysk is een rijke, melodieuze en meest authentieke taal met ontelbaar eigen-aardige woorden. Zoals die voor de vogels: Ljurk, akster, mies, ein, eider, klyster, mok, mosk, skries, protter, earrebarre, reager, do, ljip, boereswel, pyk, ein, gril, goes, gealtsje, earn, gielegou, …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2015/04/welke-vogel-gaat-in-friesland-op-e-wjuk/

Fryslân-Poëzy

+ PhotoPoems-Friesland + Startcollectie KLANK-BEELD-GEDICHTEN

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2015/04/fryslan-poezy/

Drinkliet fan Gerrit Breteler (en folle mear)

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2015/04/drinkliet-fan-gerrit-breteler/

Fryske Sprekwurden & Sei-Siswizen – 14/30

LOOC-Frysk Listen to Femke: ————————————————————————————— Who wants to lick all the pots and pans, ends up getting splinters in the tongue. Dy’t al de potten en pannen beslikje wol, kriget op it lêst splinters yn ‘e tonge. Wie alle potten en pannen wil uitlikken, krijgt op het laatst splinters in de tong.   The tree of …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2015/04/fryske-sprekwurden-sei-siswizen-tegelspreuken-8/

Mei dy, leaf………

https://youtu.be/T3OCyOKQOVo Zang  Agnes Sambrink        (Tekst en Muziek: Eddy Drost ) 7

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2015/04/mei-dy-leaf/

Meer laden