web analytics

Fryske Sprekwurden & Sei-Siswizen -11/30

 

Jildfalsk jild

 

LOOC-Frysk Listen to Femke:

 

Elke spreuktegel uit deze bijdrage en uit de > Diashow Friese tegelspreuken. < kun je naar een e-mail slepen en verzenden. Elke tegelspreuk kun je afdrukken (papier) en inlijsten of opplakken (folie). En je kunt de pagina van publicatie bezoeken.

Meer spreuktegels vind je hier >    + superlink Friese spreuktegels

Zie ook  > Alle tegelspreuken 2015.

Vignet LOOC op 150

 

—————————————————————————————————————————————————-

 

Money is weird stuff, who saves it has no profit and who uses it loses it.

Jild is nuver guod: wa’t it bewarret hat der neat oan, en wa’t it brûkt is it kwyt.

Geld is raar spul: wie het bewaart heeft er niets aan en wie het gebruikt is het kwijt.

 

 

Men make false money and money makes false men

De minsken meitsje falsk jild en it jild makket falske minsken

De mensen maken vals geld en het geld maakt valse mensen.

 

Zie ook terug naar  >  Friese spreekwoorden op een tegel.

Naar de voorpagina van FANvanFRIESLAND

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2015/03/fryske-sprekwurden-sei-siswizen-tegelspreuken-5/