web analytics

Fryske Sprekwurden & Sei-Siswizen – 09/30

 

 djoere branje

 

 

Elke spreuktegel uit deze bijdrage en uit de > Diashow Friese tegelspreuken. < kun je naar een e-mail slepen en verzenden. Elke tegelspreuk kun je afdrukken (papier) en inlijsten of opplakken (folie). En je kunt de pagina van publicatie bezoeken. Zie ook >  Alle tegelspreuken 2015.

———————————————————————————————————————————————————–

Vignet LOOC op 150

 

 

This is expensive fuel, the man said, and he put his violin on the fire.

Dit is djoere branje, sei de man en hy lei de fioele op it fjoer.

Dit is dure brandstof, zei de man, en hij legde zijn viool op het vuur.

 

The eye needs something too, said the heavyweight, and he hit the eye of the trainer.

It each wol ek wat, sei de swiergewicht, en hy sloech it each fan ‘e trainer ticht.

Het oog wil ook wat, sprak de zwaargewicht, en hij sloeg dat van de trainer dicht.

 

Zie ook terug naar  >  Friese spreekwoorden op een tegel.

 

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2015/03/fryske-sprekwurden-sei-siswizen-tegelspreuken-3/