web analytics

De 5 eilanden van de Friezen.

De Heer had de wereld geschapen. Als laatste schiep God het Friese land en Hij verdeelde dat onder de mensen. Maar het bleek dat er voor vijf mensen geen plaats meer was. Aan de kust stak de Heer toen zijn vijf vingers in de aarde en trok wat grond de zee in. En daar kwamen zo vijf eilanden te liggen waar de vijf totaal verschillende mensen naar toe konden gaan.

Eén ervan was een monnik en die kreeg de eerste keus. Deze bracht een hand boven z’n ogen en tuurde over de zee. Hij ontdekte een duintop in de verte en zei: “Skier Muonts Seach”. En zo kreeg dat eiland de naam Schiermonnikoog.

De tweede was een zwijgzame zeeman. Hij zie: “Ik zie wel waar m’n schip me brengt”. Toen hij land zag, riep hij: “Ah, myn lân” en dát werd Ameland.

Ameland

De derde man was nogal op de cent. Het eerste wat hij zei was: “Het mag niet meer kosten dan een schelling”. De koop ging door en waar hij aan land ging werd het Terschelling.

De vierde was klein van stuk en met een beetje tevreden. Hij zei:”As in flie as ik bin, him der mar omdraaie kin dan liket it my breed genôch nei ’t sin”. Zijn eiland kreeg de naam Vlieland.

De vijfde was een boer en die had meer met klei dan met eilandzand. Hij had het geluk mee, want aan de duim van de Heer was wat klei blijven kleven en de boer kreeg dat stuk grond in zee. Toen die boer de kleigrond zag, riep hij stamelend: ”Te deksel”. De Here meende dat de boer Teksel riep en dat is zo gebleven.

De bewoners van deze vijf eilanden zijn nog steeds verschillend. Schiermonnikogers kijken, als er iets moet gebeuren, graag met de hand boven de ogen naar iets anders in plaats van de handen uit de mouwen te steken. De Amelanders zijn kalme, ingetogen mensen. De Terschellingers denken allereerst aan het geld. De Vlielanders zijn niet veeleisend. De Tesselaren zijn boeren en zullen dat ook wel blijven. Want nog altijd hebben ze de klei liever dan het zand.

 

Vrij vertaald uit IT FLEANEND SKIP (Steven de Bruin).

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2015/03/de-5-eilanden-van-de-friezen/