web analytics

I-Doc.Sint Piter in Grouw.

Grouw is de enige plaats in Nederland waar Sinterklaas niet komt.

Het vroegere vissersdorp heeft zijn eigen goedheiligman: Sint Piter. Hij is genoemd naar de beschermheilige van de vissers, Petrus. Op 21 februari wordt pakjesavond gevierd. Op de zaterdag voor 21 februari komt Sint Piter,  net als Sinterklaas, met de boot aan en wordt hij geholpen door een zwarte knecht. Hij rijdt echter op een zwart paard en draagt een witte mantel.

Foto’s van dit kinderfeest vind je hier Sint Pieter-feest in Grou-Fryslân.

Hoe het komt, dat van alle Sint Pieter-gebruiken alleen in Grou nog een groot feest is overgebleven, ligt verborgen in het grijze verleden. Zeker is, dat ook hier op 22 februari personeel nieuwe contracten kreeg, dat vissers en schippers in december nog net niet en in februari nog net wél aan wal waren, dat de R.K. kerk al in de twaalfde eeuw aan Sint Piter is gewijd en dat Grou pas in 1759 door een (modder)weg met Jirnsum werd verbonden. Dit leidde tot het vieren van Sint Piter in Grouw en het buiten de huisdeur blijven van Sint Nicolaas.

Voor 1700 werd in maart in Friesland de komst van het voorjaar gevierd. In Grou werd het feest Sint Piter genoemd, naar Petrus, een van de twaalf apostelen van Jezus. Petrus werd beschermheilige, omdat Grou van oudsher een vissersdorp is. In 1701 werd de nieuwe kalender ingevoerd en werd het jaar 11 dagen korter. Sint Piter viel daardoor al op 21 februari. Het feest, dat aan een ruige versie van het feest van Sint Maarten doet denken, verwaterde.

Rond 1900 zat de Sint Pieter-viering in een dip. Kleuterjuffrouw Jansen uit Grou bedacht de huidige Sint Piterfiguur en sinds die tijd groeit Sint Piter uit tot het feest zoals dat tot op de dag vandaag wordt gevierd. Op zaterdag 15 februari 2015 was het weer zover, het moment waar kinderen, ouders en grootouders reikhalzend naar uit kijken.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2015/02/sint-piter/