web analytics

Toeristische marketing Friesland-Holland.

Logo Stichting Marketing Fryslân

November 2014  In Friesland is van start gegaan de brand-nieuwe Marketing-organisatie Merk Fryslân.

Brand-Merk Fryslân bouwt voort op de activiteiten van Beleef -Fryslân, FanFryslân en voormalig Tourist Info Fryslân en is verantwoordelijk voor merketing van de provincie.

Merk Fryslân ( nu nog vrij vaag) zal ergens in 2015 met een budget van 1.3 miljoen euro gaan werken aan:

-een nadere ontwikkeling van marketing, productontwikkeling van het Friese toeristisch gastheerschap

-een aparte vermarkting voor de Friese eilanden

-en ook nog de toeristische promotie voor Leeuwarden-Friesland als Culturele Hoofdstad in 2018.

En dat voor LOVE-BRAND-FRIESLAND met toekomstige inzet van Friese regio-gemeentes, ondernemers en andere steekhouders .

 

De organisatie van Merk Fryslân bestaat (of bestond)  uit:

  • Ben Hamimida, projectmanager online marketing

  • Jolanda Duits, controller

  • Josette Häger, interim marketingmanager.

  • Klaas G van den Berg, relatiebeheerder a.i.

Namens Merk Fryslân neemt Hanita van der Schaaf zitting in het management –   team van Culturele Hoofdstad 2018.  Voor Culturele Hoofdstad 2018 zal door Merk Fryslân alsnog een separate marketingstrategie worden ontwikkeld, in lijn met de lange termijn strategie van Merk Friesland-Holland.

MERKeting Friesland wordt dus gecombineerd met de Toeristische Promotie voor Leeuwarden, Culturele Hoofdstad van Europa in 2018. Lees meer hierover in  > http://bit.ly/10uz8N0 of beter > Marketing Fryslân

———————————————————————————————————————————————————-

Sinds 1 oktober 2014 zou BrandMerk Fryslân de regie moeten voeren op het gebied van de marketing en promotie van Fryslân én de Wadden. Medio 2015 is echt nog niet merkbaar dat de neuzen van de Friese toeristische ondernemers dezelfde kant op  staan.

*) In maart 2015 opperde Loek dat toepassing van volledige tweetaligheid een belangrijke toeristische troef zou zijn. De vraag is wie hij kan enthousiasmeren om dat streven gestalte te geven. Het komt mij voor dat Engelstalige opschriften voorrang genieten boven de Frysktalige….en… Loek himself is niet zo Frysk-talig.

29 maart 2015. Loek Hogenhout heeft bericht dat hij zijn functie van directeur Merk Fryslân neerlegt.  Conflicten in de taalkundige sfeer met het bestuur van de provincie Fryslân schijnen de pas een jaar geleden benoemde Hollandse directeur van Merk Fryslân de kop te hebben gekost.

*) April 2015. Na directeur Loek Hogenhout uit Woudsend keert ook interimperscommunicatiespecialist mevrouw Siebrig Burggraaff  het kantoor van het provinciale marketingbureau Merk Fryslân de rug toe. Ook Jant van Dijk, Teatske Rienks-De Bos en Siebrig Burggraaff stapten op.

Josette Häger uit Nieuwehorne meldt dat zij nu interim marketingmanager bij Merk Fryslân is. Teatske Rienks blijft projectmanager marketing en communicatie. Haar oud-collega Hanita van der Schaaf en tijdelijk directeur van Fryslân Marketing/Beleef Friesland is nu verantwoordelijk voor de marketing en communicatie van Leeuwarden Culturele Hoofdstad van Europa 2018.

Augustus 2015.  MERK zoekt nu een MERKETIER, foel tijm, kennelijk om na oktober 2015 verantwoordelijk te worden voor merketing van de provincie door de overeenkomstige activiteiten van Beleef -Fryslân, FanFryslân en voormalig Tourist Info Fryslân over te nemen ofwel voort te zetten.

Oktober 2015. De door de provincie Fryslân gesubsidieerde stichting Merk Fryslân, de opvolger van Fryslân Marketing, heeft alweer drie nieuwe medewerkers aangesteld: Sabrina Slagman voor de bevordering van het zakelijk toerisme en Carla Boonstra als marketenster Leisure . Carmen Draaisma gaat de functie van Office Manager voor haar rekening nemen. 

-Zo te zien gaat er veel tijd en vooral veel geld zitten in overleg en persionele strubbelingen.  Zo’n stoelendans bij MERK en LWD2018…ik wordt daar toch zo draaiierig van….   Duizelig

 

——————————————————————————————————————————————-

 SJOCH FRYSLÂN – FRIESLAND IN BEELD

November 2014. Intussen is er al een tijdje mijn eigen productie SJOCH FRYSLÂN onder deze superlink > Sjochris Fryslân  , ofwel Friesland in 1001 afbeeldingen (onder de header hierboven) > Fryslân…..Hjir is ’t.     ofwel >    + Toeristische informatie Friesland

Die pagina’s zijn gestoeld op de groeiende behoefte van toeristen om een reisbestemming met bijpassende activiteiten alvast THUIS te verkennen en te kiezen. Via internet en zo mogelijk zonder taal-belemmeringen, waarbij dus HET BEELD belangrijker is dan de tekst. Onderzoek wijst uit dat 96% van de toeristen zich via internet oriënteert over de reisbestemming.

Zodra de marketing voor Fryslân op orde is, en openstaat voor input, ben ik bereid om een “Oeral foar Fryslân” bruikbare superSLOGAN in te brengen. Een goede slagzin of leus is meestal de kurk waarop een promotie-campagne drijft. Daarbij komt wel de overweging dat een slogan niet direct beklijft. Het kan jaren duren voordat ook een goede slogan alom en ook rondom Fryslân is aangeslagen. Voor toeristische marketing van LWD2018 en Friesland zijn vanaf nu de jaren 2016 en 2017 nodig, omdat het promotie-materiaal ook nog moet worden verzonnen en verzonden.

Zie andere bijdragen over slogans> http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/slogan/

 

———————————————————————————————————————————————————–

November 2015. Volgens de hedendaagse gedeputeerde Klaas Kielstra is “een toerisme-alliantie” nodig om alle belangrijke actoren op het gebied van toerisme en recreatie met de neus dezelfde kant op te brengen ende te houden. (GEEN GEZEUR…ALLEMAAL DOOR ÉÉN DEUR). De Provincie Fryslân houdt € 2 miljoen achter het gulle handje voor concrete initiatieven en steekt allereerst tóch maar 30.000 euro in een nog op te zetten organisatie. Want MERK-FRYSLÂN bakte er m.i. nog niet veel van. In ieder geval is er geen goede waardering voor hun “productplan”.

December 2015. Om de toeristische marketing voor Leeuwarden-Friesland-Holland-2018 nu eens GOED te organiseren is besloten om Hanita van der Schaaf daarvoor vrij maken. Heel opMERKelijk. Op 24 december 2015 hebben Merk Fryslân en Leeuwarden – Fryslân 2018 (Culturele Hoofdstad) een intentieverklaring voor samenwerking getekend.

Januari 2016: Mar …..it is mei sizzen net te dwaan. Merk is “op dit moment nog in het proces van” het bedenken van een marketingstrategie en huisstijl, met bijbehorende “Look and Feel”-logo en slogan voor de complete toeristische sector van Friesland. Intussen gaan de ondernemers ofwel zelf-standig verder met promoting van hun eigen toko ofwel ze doen dat gezamenlijk, zonder MERK- ofwel gemeentelijke bemoeienis.

Zo gaan de toeristische ondernemers van de Friese eilanden, de regio Noordoost (rond Dokkum), de Friese Wouden  ( Z.O.-Friesland), de gemeente Leeuwarden, de gemeente Smallingerland, De Fryske Marren en Súdwest-Fryslân al hun eigen gang.

 

——————————————————————————————————————————————-

Februari 2016: Per april gaat Martin Cnossen leiding geven aan zes medewerkers. De brandmerk-nieuwe directeur is verantwoordelijk voor de strategie en voor al voor de praktische realisatie van de doelstellingen op het gebied van marketing, gezonde bedrijfsvoering, netwerk en stakeholders.

-Een lastig karwei: het zal een hele hocus, pocus, focus-toer zijn om die “kikkerts in de kroade te krijgen en er in te houden”. Mijn idee is om zulks -in eerste instantie buiten de ondernemers om- voor elkaar te krijgen en in tweede instantie die mienskippelikheid te fixeren en tot een concrete gezamenlijke campagne uit te werken en toe te passen.

December 2016: nog 12 MAANDEN TE GAAN. Op de valreep voor de toeristische ondernemers in Friesland werd op  12 december in Thialf-Heerenveen door de Provinsje Fryslân en de daardoor mede-gefinancierde instellingen stichting Merk en LWD2018  het eerste Fryske Rekreaasje-Kongres georganiseerd.  Directeur Martin Cnossen zou op dit congres de nieuwste huisstijl voor marketing en promotie van Friesland presenteren.

September 2017: nog 4 maanden (en heel weinig overleg-uren) te gaan. Pas begin oktober 2017 wordt de AGENDA voor LF2018 bekendgemaakt. En dan moet in binnen-en buitenland het hele feest nog worden gepromoot. Daarvoor is de Stichting MERK verantwoordelijk. Er schijnt een budget van 7,6 miljoen beschikbaar te zijn. Inmiddels is MERK verhuisd naar het pand Zuidergrachtswal 2 te Leeuwarden en zou aldaar moeten fungeren als HOTSPOT om “de toeristische informatievoorziening te optimaliseren en de basis te leggen voor een nóg betere marketing van Friesland in de toekomst”. 

Voor aanbevelingen op dit gebied: lees > file:///C:/Users/Start/Downloads/Adviesnotitie%20interviews%20Regiomarketing%20Provinsje%20Fryslan%20(1).pdf

Deze site kan een bruikbaar instrument zijn om Friesland en LWD2018 IN BEELD TE BRENGEN middels onder meer SUPERLINKEN en de optie FOTO-TAAL ( afbeeldingen, aangevuld met korte, relevante teksten in enkele talen).

Hoe dan ook:  © FRIESLAND DOET JE GOED ©

 

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2014/11/toeristische-marketing-friesland/