web analytics

In the war (column)

Het moet me even van het hart…ik ben danig in de war. Onder-danig zelfs, als inwoner van het forensendorp Drachten-Smallingerland: de tweede stad van Friesland, ooit vanuit het centrale bestuur bestempeld als cultuurstad-van-het-noorden-des-lands.

Want-ter bevordering van de naamsbekendheid- is recentelijk besloten om de naam Drachten met een koppelteken te koppelen met de gemeentenaam Smallingerland. Inhakend op de bijkans uitgestorven aandacht voor de kunststroming Dada, wonderwel passend bij de neiging van middenstanders om Drachten vaarwel te zeggen (Da-Da-Drachten), heeft ’t Drachtster Museum alsnog de benaming Dr8888 opgevoerd. Maar daarnaast is ook Dr888 , Dr88 en zelfs Dr88888888 hier en daar in zwang.

Ziehier ( of ziedaar):

http://bit.ly/1lwTMmI

http://bit.ly/1y4VIIN

http://bit.ly/1p7piai

Nu is in de Friese ZuidWest-hoek een raadsbrede tweespalt en on-enigheid ontstaan vanwege de- als noodzaak gevoelde- herinvoering van tweetaligheid in de openbare ruimte, speciaal op plaatsnaambordjes. Ik til niet zo zwaar aan die bebording omdat ik de samen-voeging van bij voorbeeld Burgemeester Wuiteweg plus de onderliggende benaming Burgemeester Wuitewei als overdadig en dus als overbodig ervaar. Maar in fusiegemeente De Friese Meren is heibel ontstaan omdat omkatting naar de naam De Fryske Marren zo’n € 200.000 zou moeten kosten.

Te verwachten valt, dat een complex meningverschil tussen voor- en tegenstanders van naamverwisseling van Drachten-gemeente Smallingerland naar Drachten-gemeente Drachten ofwel Dr88-Smallingerland ofwel Dr888-Smallingerland ofwel Dr8888-Smallingerland ( mede gezien het groter aantal te wijzigen aanwijsbordjes ) voor deze vergadercultuurstad zeker een half miljoen zal vergen. Te verwachten valt verdere Frieslandisering bij invoering van de domeinnaam FRL (.frl) en regionale kentekens ( óók FRL).

En net nou ik voorlopig als verschuilnaam Drachten-Smelne had gekozen, alhoewel ik ook wel te porren ben voor Drachten-Mallingerland, is het voor een finale keus denkelijk beter om nog even te w88, te w888, te ofwel te w8888 in Dr88888888,

ofwel in Drachtachtachtachtacht of zo.

 

 

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2014/06/in-the-war-column/