web analytics

FAN van FAN ?

12 maart 2014.   In het kader van taalvernieuwing heeft “IT NIJ FRYSK WURDBOEK” een actie gestart tegen taalversmeriging. Jaarlijks wordt in Ljouwert-Leeuwarden een congres gehouden ter benoeming van IT MOAISTE FRYSKE WURD. Op een kalmaandag, rustig aan..

Maar NFW zet de sokken er in, want nu worden lezers van THE EUROPEAN NEWSPAPER OF THE YEAR  (de Leeuwarder Courant, sinds 1752)  in de gelegenheid gesteld om eens in de twee weken een trefzekere vertaling te bedenken voor een leenwoord.

Vandaag (Fr hjoed) wordt het Engelstalige woord FAN onder de lezers-loep gelegd. Want VAN in het Hollands is FAN in het Frysk en omgekeerd, maar het bedoelde FAN betekent iets totaal anders.  Het ABN- woordenboek geeft als verklaring voor het leenwoord FAN: “vurig bewonderaar van iemand, liefhebber van iets”. Enkele lezers van de LC kwamen aandragen met: stiper, bewûnderminsk, ferslingere, sûch en folgeling.

Om eerlijk te zijn ben ik zelf niet 100% content met de naam FAN van FRIESLAND. Omdat deze site vooral bezocht, gelezen en gevolgd wordt door de doelgroep niet-Friestaligen, is die benaming na ampele overwegingen gebleven. Een her-benoeming als STIPER fan Fryslân is me een taalbrug te ver, want onder de vele dagelijkse bezoekers van FAN zit nog steeds geen enkele donateur ofwel subsidie-verstrekker. En “Bewondermens (m/v) ” rammelt. En Sûch (zeug) slaat nergens op. Folgeling (volger) geeft me teveel getwitter en Ferslingere (verslingerd) geeft taalkundige problemen: VERSLINGERD aan FRIESLAND bekt gewoon niet lekker voor een website-naam.

Mijn alternatiefje voor FAN , exclusief voor Friestaligen, is daarom:  FREON (vriend). De naam voor deze site zou dan kunnen worden: FREON fan FRYSLÂN (vert. Vriend Van Friesland ofwel VVF). Maar dan krijg ik dames (die vriendin genoemd willen worden) op m’n nek. En milieu-activisten én ook nog Dupont. Hawar, voorlopig blijf ik nog maar bij FANvanFRIESLAND plus het internet-adres:   http://www.fanvanfryslan.nl 

Over 2 weken komt het woord POLIKLINIEK onder het LC-lezers-mes. En zo zijn er over een jaar of zo zo’n 26 woordjes herbenoemd foar it NFW. Ik zet nu maar in met het leenwoord          I-PAD met transformatie naar Aai-Laai  (aai-lei in het ABN, omdat de lei met de griffel vroeger als schrijfgereedschap werden gebruikt en omdat er op zo’n aai-pad nogal wat ge-aaid wordt en een pad gewoon een ONDERLEGGER is bij het schrijven)

Deze actie krijgt misschien een vervolg in een NNWB (Nuw-Neerlands-Woorden-Boek) om Nederlandstalige taalvervuiling door vooral Engelstalige leenwoorden te corrigeren. Vanwege het enorme aantal taalvervuilings-eenheden zal dat gaan om ELKE DAG een ANDER WOORD (behalve uiteraard de zondagen)…..FANtastisch toch?

Want de taalvervuiling met buitenlandse leenwoorden geldt voor het ABN en des te meer voor het Frysk vanwege de taaldruk van het Hollands. Vaak gaat die insluiping door een woord uit bijvoorbeeld het Engels voor beide talen op. Het bedenken en invoeren van een eigentaalse variant voor zowel het Frysk als het Hollands kan in één moeite door.  Zonder taalFANatisme.

Bij de weg: voor een vleugje MOAI FRYSLÂN  selecteer je dit adres http://youtu.be/mix4YNdBEYM en kies je  KOPPELING OPENEN.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2014/03/fan-van-fan/