web analytics

De curieuze en gruwelijke geschiedenis van de Friezen (deel 163)

Anno 1373: OVERSTROMINGEN langs de Noordzeekust.

In 1373 werd bijna geheel Oost-Friesland door een enorme watervloed overstroomd. Het welvarende dorp Westdeel werd geheel verwoest, alle mensen en dieren kwamen om het leven.

In 1374 overstroomde gedurende vier maanden grote delen van Holland, Zeeland en het Sticht van Utrecht, waarbij vele steden en dorpen verloren gingen. Ook braken de rivierdijken van Maas en Waal, waardoor bij Keulen, Bingen en Tiel het water aan de stadsmuren stond. In Vlaanderen gingen acht dorpen ten onder.

Ook in 1375 waren er zware overstromingen. De zee brak door de dijken waardoor grote schade werd aangebracht. Ook nu kon het rivierwater geen uitweg vinden. Zo brak de Wezer buiten haar oevers en de aangrenzende landerijen kwamen blank te staan. Ook in Muiden stond het water tot op de Markt.

In 1377 werden de Noordzeekusten van Friesland, Holland Zeeland en Vlaanderen door een verschrikkelijke watervloed overvallen. Alle dijken in Oost-Friesland braken, de vloed verwijderde Zeeland nog meer van Vlaanderen. De schade was buitengewoon groot: huizen, schuren en goederen dreven weg. Zeventien kerkdorpen werden verwoest, vele mensen en dieren verdronken.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2014/02/de-curieuze-en-gruwelijke-geschiedenis-van-de-friezen-deel-162-2/